Afgelopen week diende ik een motie in: “Meer vrouwen in de politiek

 

Binnen onze gemeenteraad zijn 21 mannen en slechts 6 vrouwen actief.
Na het zomerreces zullen dat nog maar 5 vrouwen zijn.
En dat was voor mij reden om een motie in te dienen: “Meer vrouwen in de politiek”.

Er volgde een pittig debat waarbij één van de conservatieve partijen al bij voorbaat aankondigde deze motie niet te gaan steunen, “omdat”, zo zei de raadsvrouw, “wij al veel vrouwen werkzaam hebben binnen onze gemeente”.
Dit raadslid heeft de motie niet goed begrepen.
Het CDA, met als woordvoerder een heer, meldde dat het raadslidmaatschap niet voor iedereen geschikt was. 
“Je moet als raadslid wel enig niveau hebben wil je alle stukken kunnen begrijpen”.
Bedoelde hij nou te zeggen dat mannen een hoger niveau hebben dan vrouwen??

En dan hadden we nog de woordvoerder van de VVD die met een eeuwenoud grapje kwam: “Mijn vrouw staat gewoon in de keuken”.
De PvdA vond dat de motie breder had moeten zijn. Met minderheden, mensen met een niet Nederlandse achtergrond etc etc.
Maar volgens mij vallen al die bijzondere mensen onder categorie man of vrouw.

Meningen van raadslieden

 

En daarmee blijkt dat het gemiddelde raadslid het allemaal niet zo interessant vindt om hier aandacht aan te geven.
De raad van Steenwijkerland weet inmiddels dat ik feminist ben en ieder jaar met een motie kom waarbij vrouwen het onderwerp zijn.
En dat is volgens mij hard nodig, ook al is emancipatie in mijn gemeente niet een bijster sexy onderwerp.
Een feminist in de gemeente is dan op zijn tijd wel grappig want er verschijnen af en toe columns over mij.

Toch meer vrouwen nodig in politiek

 

En toch moet er aandacht voor zijn. Besluiten worden nu doorgaans door mannen genomen.
Ook als het gaat om onderwerpen die van belang zijn alleen vrouwen.
Op gemeentelijk niveau kun je denken aan veiligheid voor meisjes en vrouwen.
Straatintimidatie, banen voor vrouwen met topfuncties.
Genoeg onderwerpen die van belang zijn voor een gelijkwaardige samenleving.

 

Motie niet in stemming gebracht

 

De motie werd niet aangenomen. Sterker nog: ik heb hem teruggetrokken maar enkel en alleen op advies van onze voorzitter en burgemeester.
Het is niet zozeer een opdracht aan het college, maar aan de raad, zo was zijn oordeel.
En daar had hij een punt.

Op weg naar bijeenkomsten

 

Ik trok de motie in en ga binnenkort met onze griffie bekijken of er mogelijkheden zijn om een aantal bijeenkomsten te organiseren zodat wij vrouwen alsnog kunnen motiveren om politiek actief te worden.
En daar heb ik het volste vertrouwen in.

Woon je in Steenwijkerland en ben je vrouw?
Dan kun je je bij mij melden! De ideeën liggen voldoende op de plank!