100% Groningen en PvdA: Maak menstruatieproducten gratis beschikbaar op openbare locaties

Op internationale vrouwendag vragen 100% Groningen en PvdA aandacht voor menstruatie-armoede in de gemeente Groningen. Armoede speelt al jaren een grote rol in de gemeente en beperkt zich niet tot de bankrekening, maar raakt alle aspecten van het leven. Meisjes en vrouwen hebben vaker geen geld voor maandverband en tampons. Dat moet anders zeggen raadsleden Yaneth Palacio Menger (100% Groningen) en Els van der Weele (PvdA). Zij dienden hierover schriftelijke vragen in bij het College. De raadsleden willen onder andere dat de gemeente gratis menstruatieproducten beschikbaar stelt, voor stichtingen zoals de voedselbank. Maar ook op openbare locaties, zoals scholen en bibliotheken.

 

Menstruatie-armoede

Ongeveer één op de tien meisjes en vrouwen heeft onvoldoende financiële middelen voor menstruatieproducten en heeft daarom wel eens gebruik moeten maken van andere huishoudelijke middelen, zoals wc-papier, tijdens de menstruatie. Naast ongemak, zitten daar ook gezondheidsrisico’s aan die kunnen oplopen van irritatie tot infectie. Dat is een groot probleem geven de fracties aan: “Hierdoor kunnen meisjes en vrouwen school- of werkdagen missen en daardoor niet meedoen in de samenleving. Dat maakt het niet alleen een armoedeprobleem, maar ook een emancipatieprobleem”.

De gemiddelde vrouw in Nederland is zo’n 8 tot 25 euro per maand kwijt aan menstruatieproducten. Raadslid Yaneth Menger van 100% Groningen vindt het nogal een bedrag. “Voor iemand die rond moet komen van een minimuminkomen is dat een fors bedrag en dan hebben we het alleen nog maar over individuen. Je zou maar in een gezin wonen met drie vrouwen, dan loopt dat bedrag gauw op.”

 

Internationale vrouwendag

Juist in de gemeente Groningen, waar veel armoede heerst, is het belangrijk dat er gepraat kan worden over menstruatie en menstruatie-armoede. Het is een onderwerp waar nu nog veel taboe op heerst. Daarom willen de fracties vandaag, op internationale vrouwendag, het debat hierover opstarten. Els van der Weele: “Menstrueren is geen keuze, daarom vinden wij dat tampons en maandverband voor iedere vrouw beschikbaar moeten zijn. Armoede mag hoe dan ook geen reden zijn om noodzakelijke persoonlijke hygiëne te verwaarlozen”.

Yaneth Palacio Menger: “Het kan niet zo zijn dat we vrouwen in een positie brengen waar zij moeten kiezen tussen het kopen van een brood of het kopen van maandverband”.

 

Noodzaak 

Niet alleen de raadsfracties maken zich hard tegen menstruatie-armoede, andere organisaties herkennen de signalen ook. Zo zegt Menger: “Bij de nachtopvang, stichtingen zoals het Overweeghuis en kledingbanken is het een welbekend probleem.” Lokaal FNV Groningen ziet de noodzaak ook, zij steunen dit initiatief en kijken uit naar verdere acties. Zo schrijft Beate de Ruiter, voorzitter van Lokaal FNV Groningen, dat zij zich vooral zorgen maakt over schooluitval van meisjes tijdens de menstruatie. Daarnaast benoemt zij ook een tweedeling tussen arme en rijke jonge vrouwen in onze samenleving door gebrek aan hygiënische middelen tijdens de menstruatie.

 

Internationale ontwikkelingen

In Schotland is vorig jaar een wet aangenomen welke er onder andere in voorziet dat er op bepaalde openbare gelegenheden, waaronder scholen, gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn. De fracties vragen het college een lobby in te zetten naar het Rijk voor een soortgelijke wet in Nederland, maar willen hier niet op wachten. Van der Weele: “Het is belangrijk dat er op lange termijn een wet komt die hierin gaat voorzien, het college kan hier een rol in spelen. Maar alleen inzetten op een wet, dat is voor nu gewoon een doekje voor het bloeden zullen we maar zeggen.”

 

Link naar website