Een meer gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van (semi-)publieke organisaties. Gewoon een kwestie van doen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert in samenwerking met de Adviesgroep Vinkenburg en SEO Economisch Onderzoek op internationale vrouwendag 8 maart een online event.
Eerder formuleerde de Adviesgroep een advies gericht aan de Rijksoverheid over sturing en beleid voor evenredige vertegen-woordiging in de (semi-)publieke top.

Tijdens dit event benaderen we de (semi)publieke overheid vanuit haar rol als werkgever, in plaats van als wetgever. Hier zetten we het hoe centraal. Welke interventies kunnen (semi-)publieke or-ganisaties succesvol inzetten om te zorgen voor meer diversiteit in eigen top? Hoe monitor je diversiteit, en hoe creëer je draagvlak?

Het event biedt hiervoor concrete handvatten.
Voor en door (semi-)publieke organisaties, over eigen ervaringen, good practices en lessons learned.

 

PROGRAMMA

16:00 – 16:15 ‘Inloop’
Opening online platform & chat carrousel

16:15 – 16:45 Opening door dagvoorzit-ter Minchenu Maduro
• Minister OCW Ingrid van Engelshoven
• Claartje Vinkenburg

16:45 – 17:45 Twee deelsessierondes
Keuze van 2 uit 9 deelsessies (zie volgen-de pagina’s)

17:45 – 18:15 Plenair door Minchenu Maduro
• Werving en selectie: Pieter Cortenbach
• Topvrouw: de weg naar de top: Abigail Norville (PSG VWS)
• Afsluiting met DG OCW Marcelis Boere-boom

18:15 – 18:30 Afsluitende netwerkronde

Aanmelden

Aanmelden kan hier