Misbruik binnen de sport 

Ongeveer 1 op de 8 sporters is slachtoffer van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Afgelopen week hebben wij in het nieuws kunnen lezen over de vernederingen en intimidatie van turnsters, die nu van zich laten horen.
En natuurlijk het ‘excuus’ van de trainer, die zich, zoals hij het omschrijft, kapot schaamt.
Volgens hem had hij nooit de intentie om te slaan en te vernederen.
Je vraagt je af waarom hij het dan wel deed?
De turnsters komen nu naar buiten met hun verhalen en ze zijn schrijnend.
Het gedrag van trainers en coaches die zich schuldig hebben gemaakt aan deze vorm van intimidatie heeft gemaakt dat een groot aantal turnsters hun vertrouwen in de mens zijn kwijtgeraakt.
Kortom: het heeft grote gevolgen voor het leven van de turnsters

Grensoverschrijdend gedrag in andere sporten

Natuurlijk gebeuren dit soort wantoestanden niet alleen binnen de turnsport.
Enkele jaren geleden kwam Petra de Bruin, oud wereldkampioen wielrennen, ook al naar buiten met een schrijnend verhaal over misbruik.
Maar ook binnen de voetbal, zwemmen, tafeltennis en atletiek zijn verhalen bekend van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.
Een artikel op de site van de NOS laat zien dat dit voortkomt uit de drang/druk  naar prestatie.
Zorgelijk is het dat dit berichten zijn uit 2016 en nu blijkt dat er maar weinig is veranderd.

Rol van NOC/NSF

De NOC/NSF heeft al in 2017 onderzoek gedaan naar misbruik binnen de sport.
Er diende een protocol te komen en richtlijnen voor bestuurders van sportverenigingen hoe om te gaan met misbruik.
Aanleiding hiervan was het misbruik van jonge voetballertjes van onder andere PSV en Vitesse.
Ook wilde de NOC/NSF een meldplicht invoeren.
Daarnaast moest er een campagne komen om misbruik binnen de sport bespreekbaar te maken.

Resultaat van alle inzet om misbruik tegen te gaan

Maar wat is nu het effect geweest van al die inzet? 
Zowel de campagne als het protocol en de meldplicht zijn al in 2017 ingevoerd en toch komen er steeds verhalen naar buiten over intimidatie en misbruik binnen de sport.
Het is te hopen dat met de vernieuwde wet seksuele misdrijven ook de sport een stuk veiliger wordt.
Erken de dader, verhoog de straffen is één onderdeel daarvan.