Vrouw en politiek

Nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de politiek, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Dat moet anders want vandaag de dag worden besluiten doorgaans door mannen gemaakt, ook als het gaat om onderwerpen die juist vrouwen betreft.
Een aantal jaren geleden nam het aantal vrouwen in de politiek toe maar vandaag de dag zien we een stagnatie en zelfs achteruitgang.

Waarom meer vrouwen in de politiek

Het is van belang dat er meer vrouwen politiek actief worden.
De politiek vertegenwoordigd hun achterban en onze bevolking bestaat uit ongeveer de helft uit vrouwen.
Voor de representatie is het dus goed dat meer vrouwen politiek actief worden.
Uit onderzoek is gebleken dat samengestelde teams beter presteren, dat is voor de politiek niet anders en bovendien is het goed voor one democratie.

Wat houdt ze tegen?

In ieder geval is het niet zo dat er en gebrek is aan gekwalificeerde vrouwen.
Vrouwen presteren al jaren beter in scholing en opleiding en toch wil het maar niet lukken meer vrouwen te motiveren om politiek actief te worden.
Er wordt in bepaalde artikelen gesuggereerd dat vrouwen harder worden beoordeeld op uiterlijk en prestaties en dat kan ook te maken hebben met de machtspositie van mannen; zij willen hun positie niet opgeven.
Wederom komt ook weer de bescheidenheid om de hoek kijken: vrouwen vragen zich soms af of ze de talenten wel hebben om in de politiek te gaan.
De combinatie van veel avondwerk en een gezin is ook een reden.

Wat moet er gebeuren?

Duidelijk is dat er meer vrouwen zich verkiesbaar zouden moeten stellen. Het is, zoals eerder genoemd van essentieel belang voor onze democratie en dus de besluitvorming.
Een mooi voorbeeld is Indai, waar tegenwoordig meer vrouwen in de politiek werkzaam zijn en er meer geld naar water gaat dan naar oorlogstuig en er is minder corruptie.
Er ligt een taak voor vrouwen die al actief zijn in de politiek.
Dit zijn de rolmodellen voor onze toekomstige politica.
Bewustwordings- en wervingscamapgne zouden onderdeel moeten zijn om vrouwen te werven.