Vrouw en techniek

Met slechts 18% is het slecht gesteld als het gaat om vrouwen die in de techniek werken.
Daarmee staat Nederland op de laatste plaats binnen Europa.
En dat is jammer want er staat hen inmiddels niets meer in de weg om te kiezen voor techniek.

Stereotype

Er wordt nog steeds gedacht dat vrouwen en techniek amper samengaan.
Vrouwen vinden vaak dat een baan in de techniek echt iets is voor mannen.
Daarnaast zijn er weinig vrouwelijke rolmodellen, basisscholen doen weinig aan techniek en ouders hechten er vaak geen waarde aan.
Van alle MBO 4 niveau meisjes kiest slechts 11% de richting techniek.
Als vrouwen een technische opleiding hebben gevolgd, dan ondervindt een gedeelte altijd nog tegenslag: van de vrouwen met een technische opleiding vindt 87% een baan tegen 94% van de mannen.

Er is veel aandacht om vrouwen te motiveren een vak te kiezen binnen de techniek maar het zijn vaak de vrouwen zelf die er niet voor kiezen.
Talloze campagnes zijn uitgezet maar het aantal vrouwen in de techniek daalt nog steeds.

Hoop

Toch is er hoop zeker nu met de innovatie op het gebied van smartindustrie, duurzaamheid en energietransitie.
Bedrijven staan te springen om meer diversiteit omdat dit op veel fronten goed is voor een bedrijf.
Wanneer vrouwen kiezen voor een baan in de techniek kunnen zij rolmodel zijn voor andere vrouwen.

Girlsday

In Nederland wordt jaarlijks de nationale Girlsday georganiseerd door het VHTO.
Meisjes en vrouwen komen dan in contact met vrouwen die al in de techniek werken en er is mogelijkheid van loopbaanoriƫntatie.