Vrouw en veiligheid

Van alle meisjes en vrouwen in Nederland heeft minimaal 34% te maken gehad met seksueel geweld.
De verschillen in macht en stereotiepe denkbeelden spelen daarin vaak een rol.
In 2020 kwamen er 44 vrouwen door geweld om het leven: vaak is de dader een partner. Vrouwenmoord.

Meisjes en vrouwen die een omweg nemen of vriendinnen of familie appen dat ze onderweg zijn uit angst voor geweld. Straatintimidatie.
Maar ook geweld tegen vrouwen zoals grooming, shaming, misbruik en aanrandingen zijn aan de orde van de dag.
Dat moet anders.

Ieder meisje en vrouw voelt zich veilig

Elk meisje en iedere vrouw moet zich veilig voelen:

  • in openbare ruimten
  • op school of op het werk
  • tijdens het sporten
  • in de zorg

Meisjes en vrouwen komen voor zichzelf op

Meisjes en vrouwen dienen voor zichzelf op te kunnen komen en als dat niet lukt dient hun ongeving de signalen op te kunnen vangen en indien mogelijk ondersteuning te geven of door te kunnen verwijzen.
Ook het gemeenten en onderwijs heeft hier, naast de opvoeders, een taak. Voorlichting geven en het leren signaleren zou onderdeel moeten zijn van het beleid binnen gemeenten en als lesmateriaal op scholen

Voed je zonen op

Vaak zijn daders jongens of mannen. Zij dienen al vanaf het basisonderwijs te leren hoe wij omgaan met elkaar in Nederland.
Er komen vaak cultuurverschillen voor en daarom is het belangrijk dat op basisscholen wordt onderwezen op emancipatie.
Jongens moeten worden aangeleerd waar de grenzen liggen van het aceptabele.

Beleid gemeenten

Gemeenten dien in te zetten op beleid op emancipatie waarbij veiligheid van meisjes en vrouwen geborgd wordt.