Vrouw en werk

Doel 8 van de Sustainable Development Goals is het hebben van waardig en fatsoenlijk werk tegen een eerlijk loon.
Er moet ruimte zijn voor innovatie op het gebied van beleid, ondernemerschap en creativiteit.
Verder verdienen dwangarbeid en mensenhandel veel aandacht wereldwijd.

Zorg en werk

Vrouwen werken in Nederland minder dan mannen.
Zo’n 53% is niet economisch zelfstandig en kan zichzelf financieel dus niet redden.Mede veroorzaker van het niet financieel onafhankelijk zijn is de zorg die vrouwen veelal op zich nemen.
Zorg voor gezin maar ook als mantelzorger; de onbetaalde zorg.
Gedeeltelijk is dit de keuze van de vrouwen zelf maar er dient blijvend aandacht te zijn voor het feit wat financiële afhankelijkheid doet met vrouwen.
Zo is het bekend dat 1/3 van de gehuwden uiteindelijk zal gaan scheiden en vrouwen dus een kans hebben dat ze in de bijstand terecht komen. 
Daarnaast hebben vrouwen die niet of parttime werken minder pensioen op latere leeftijd.

Loonverschillen

Een groot taboe en een vaak onbepsroken onderwerp is het verschil in loon bij gelijkwaardig werk.
Vrouwen krijgen in een gelijksoortige baan vaak minder betaald.
Dit kan zijn omdat vrouwen minder goed durven te onderhandelen of te bescheiden zijn in hun kwaliteiten.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt vandaag de dag nog gemiddeld 15%.

Werkvloer

Ook werkgevers hebben een taak om vrouwen te motiveren financieel afhankelijk te kunnen zijn.
Zo zijn er maar weinig werkgevers die beleid hebben op informele zorg (mantelzorg) en hebben zij niet altijd voorzieningen voor vrouwen met een baby.
Zwangere vrouwen komen in een aantal gevallen niet in aanmerking voor een promotie.