In de Tweede Kamer is een motie in stemming gebracht die homogenezing wil gaan onderdrukken of zelfs strafbaar wil stellen.
Wat ons betreft een goed en sympatiek initiatief.

De motie is aangenomen met een meerderheid van stemmen, echter waren er ook partijen die tegen hebben gestemd.
Dit waren CDA, PVV, FvD, CU en de SGP.

In het nieuws konden wij lezen dat de FvD hun tegenstem motiveerden: het zou gaan om een tribune-motie: een motie om sympathie te wekken bij de mensen.

Toch zijn er organisaties die denken dat homofilie te genezen is. Ze mogen dat uiteraard denken maar er naar handelen of met dwang mensen overtuigen dat ze geestesziek zijn ligt niet in de lijn van onze huidge maatschappij.
Iedereen mag zijn wie hij wil zijn, tevens onderdeel van de lokale inclusie agenda die gemeenten aan het opstellen zijn.

Show or no show, het is goed om zo nu en dan te benadrukken dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Laten wij met elkaar die waarden behouden!