ADAM-1 movies that matter leiden vrouwendag

 

De hoogzwangere Samia wijkt uit van haar dorp naar Casablanca, op zoek naar onderdak en een plek om te bevallen en het kind af te staan.

Dat vindt ze bij de aanvankelijk weerspannige Abla, een weduwe met dochter, die met hard werken een kleine bakkerij draaiende houdt. Samia’s handgemaakte lekkernijen blijken een gewaardeerde toevoeging aan het assortiment.
De samenwerking van Abla en Samia versterkt hun onderlinge band. Ze leren elkaar, op hun eigen manier, om te gaan met hun belaste situatie.

De speelfilm ‘Adam’ is het debuut van Maryam Touzani (1980), eerder actief als scenarioschrijfster.
Vertrekpunt van het verhaal is een situatie die Touzani meemaakte, toen een ‘Samia’ bij haar ouderlijk huis aanbelde en aanbood allerhande klussen te verrichten.

 Na afloop van de film gaat Malika Ouacha in gesprek over ongehuwde zwangerschap in Marokko in gebed in de algehele houding jegens vrouwen in Marokko.
Verder wordt gekeken in hoeverre normen vanuit Marokko meegenomen door (groot)ouders en aanzien van nog steeds doorwerken in Nederland op jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen en mannen.
Op dat laatste kan ook een medewerker van het FIOM (oorspronkelijk: Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind) licht werpen, die ook haar licht laat schijnen over hoe in Nederland in het recente verleden met ongehuwde/ongewenste zwangerschap is omgegaan en de huidige praktijk.

De speelfilm is Engels ondertiteld.
Het gesprek na afloop is in het Nederlands indien voldoende ‘gewone’ Leidenaars langskomen. Anders wordt het Engels.

 

Georganiseerd door: Movies that matter Leiden

Datum : 9 maart 2020
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie : Kijkhuis, Vrouwenkerksteeg 10 Leiden
Entree: € 10,50