Na 10 jaar eindelijk Nederlands akkoord

Al in 2012 werd dt voorstel gedaan maar Nederland heeft het altijd weten te blokkeren. Het nieuwe kabinet wil wel een actief emancipatiebeleid.
Met dit akkoord wil Nederland dat leden van raden van commissarissen uit minimaal 40% vrouwen bestaat. Dat geldt overigens ook voor andere topposities.

 

Topposities voor vrouwen was keuze op nationaal niveau

In 2012 was het kabinet en ook het parlement nog van mening dat dergelijke keuzes, dus vrouwen in toppposities, gemaakt moesten worden op nationaal niveau. Het nieuwe kabinet zet actief in op emancipatie en emancipatiebeleid. Maar er is ook maatschappelijk draagvlak om maatregelen te nemen op het gebied van diversiteit en vrouwen in topposities.
In Nederland is sinds dit jaar ook de wergeving op dit onderwerp in werking getreden.

Voorstel Europese Commissie

In 2012  liet de Europese Commissie al weten voorstander te zijn van meer gelijkheid in de top van bedrijven. Maar ook sinds 2012 werd dit voorstel geblokkeerd, ook door Nederland. Daarom  heeft het ook al jaren stil gelegen. Wel is er tussentijds nog een clausule voorgesteld waarin stond dat lidstaten zich niet hoeven te houden aan de richtlijn als zij al maatregelen hebben genomen die even effectief zijn.

Nederlandse wetgeving vrouwen in topposities

Dee clausule in het voorstel kan er voor zorgen dat Nederland haar eigen wet niet hoeft te veranderen. Het kabinet blijft natuurlijk wel verder kijken hoe zij kan blijven bijdragen aan meer  emancipatie en vrouwen in topposities.

Sinds 1 januari 2022 geldt in Nederland het zogenaamde Topvrouwenquotum.
Deze wet stuurt op een betere balans in de (sub-)top van bedrijven. Dit door een breed pakket aan maatregelen.
In de wet staat onder andere dat vrouwen in topposities nodig zijn en dit minimaal 33% dient te zijn.  Een benoeming die niet bijdraagt aan een evenwichtige verhouding is niet geldend.

vrouwen in topposities nederland

 

terug naar nieuwsoverzicht