Nationaal Actieprogramma Grensoverschrijdend Gedrag

Gisteravond werd tijdens Nieuwsuur het Nationaal Actieprogramma Grensoverschrijdend Gedrag gepresenteerd door Mariette Hamer.
Zij is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de Rijksoverheid.

Metoo en The Voice

Sinds de start van de Metoo campagne en het structureel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland is de discussie over seksueel overschrijdend gedrag aan de orde van de dag.
Wat is nog toelaatbaar en wat is ontoelaatbaar. Het feit is wel dat veel (met name) meisjes en vrouwen hier nog jarenlang last van kunnen hebben, als zij te maken hebben gehad met het foute gedrag van mannen.

De cijfers

De cijfers liegen er niet om. Ruim 50% van de vrouwen heeft te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, tegen 1 op de 5 mannen.
Volgens Mariette kan het zijn omdat er meer over gepraat wordt. Maar wellicht kan het ook zijn dat door de multiculturele samenleving onze normen en waarden zijn veranderd.
Toch zijn er veel slachtoffers die zichzelf afvragen of het foute gedrag wellicht is gekomen door hun eigen gedrag. Het nationaal actieprogramma heeft daarom een aantal speerpunten opgesteld. Deze lees je onder aan de pagina.

Bondgenoot mannen

Al vaker schreven wij over emancipatie en dat wij niet kunnen emanciperen zonder mannen daarin te betrekken. Datzelfde geldt voor onze normen en waarden als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Vaders dienen een actieve rol te pakken als het gaat over deze normen en waarden. Zij moeten hun zonen leren waar de grens ligt. Net zoals ouders hun dochters leren hun grenzen aan te geven.

Bedrijven dienen goed uitgerust te zijn

Ook op de werkvloer komt veel fout gedrag voor. Daarom is het belangrijk dat ook bedrijven zich bewust zijn van dergelijk gedrag en dienen zij een vertrouwenspersoon te hebben die slachtoffers een luisterend oor kunnen bieden en hun kunnen adviseren.
Wij willen daaraan toevoegen dat elk bedrijf ‘vrouwvriendelijk’ personeelsbeleid zou moeten opstellen. 
Medewerkers zouden getraind moeten worden om grensoverschrijdend gedrag te leren signaleren.

Het gesprek moet gevoerd blijven worden

Het taboe op grensoverschrijdend gedrag moet verminderd worden en dus zullen wij erover moeten blijven praten. De hele samenleving is daar onderdeel van.
We doen het met elkaar en voor elkaar. Het is onacceptabel dat zoveel vrouwen nog steeds te kampen hebben met fout gedrag van mannen.
Uiteraard ligt er ook een taak voor gemeenten. Het nationaal actieprogramma is een goede stap maar gemeenten zouden dit als vanzelfsprekend over moeten nemen en binnen hun gemeente aandacht geven aan al die speerpunten die nu door de Rijksoverheid zijn opgesteld.

Speerpunten

* Gedeelde normen en waarden in de samenleving
* Bedrijven en organisaties zijn goed toegerust
* Omstanders herkennen seksueel grensoverschrijdend gedrag
* Er is goede hulpverlening beschikbaar
* Aanpassen wet- en regelgeving

terug naar nieuws