Onaanvaardbaar is de daling met maar liefst 11 plekken op de wereldranglijst gendergelijkheid.
Onaanvaardbaar dat Nederland op een zielige 32e plek staat.
Maar wereldwijd gaat het niet zo goed met de gelijkheid, dat lezen we in de verschillende kranten.

Hoe kan het toch dat het met onze emancipatie maar niet wil lukken?
En ook vreemd is dat wij in het verleden bij de diverse gemeenten een afdeling emancipatie hadden maar deze veelal verdwenen zijn.
Bijzonder, want de gemiddelde gemeenteraad is niet eens een afspiegeling van de samenstelling m/v in onze maatschappij.
Je zou dus denken dat er, in ieder geval op lokaal niveau, items als emancipatie, gelijkwaardigheid wel in de collegeprogramma’s zijn te vinden.
En toch…ze zijn amper te vinden.

 

Het excuus van gemeenten is vaak dat zij wel degelijk actief bezig zijn met het bewerkstelligen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Andere gemeenten zullen zeggen dat de emancipatie inmiddels wel geslaagd is en er dus geen extra aandacht aan besteed hoeft te worden.

Vreemd. In 2018 kwam ik als groentje in de gemeenteraad. En al die jaren daarvoor zaten er al vrouwen in de raad maar tot op de dag van vandaag heeft niet éém zich nou eens goed hard gemaakt voor de emancipatie, gelijkwaardigheid van vrouwen.
Er werd zelfs gelachen toen ik de motie ‘Vrouwen uit Steenwijkerland verdienen een straatnaam’ indiende.
Overigens, de motie werd wel unaniem aangenomen en de straatnamencommissie is er maar druk mee!

Niet dat allleen, want ik oktober diende ik de volgende motie in: ‘Aandacht geven aan de Dag tegen geweld tegen vrouwen’, oftewel: Orange the World.
Menig raadslid had er nog nooit van gehoord en dacht dat het een soort vlaggetjesdag was.
Ook deze motie is aangenomen en dit jaar, anno 2019 mochten wij ‘genieten’ van een expositie in ons gemeentehuis en een oranje gekleurde markt.

Ik wil hiermee maar aangeven dat gemakzucht wat mij betreft de boosdoener is. Weinig animo om zich op deze manier in te zetten voor meer gendergelijkheid.

Het is daarom ook van uitermate belang dat vrouwen veel meer politiek actief gaan worden. Zodat niet de heren politici alleen beslissen over onderwerpen die vrouwen raakt. Daarvoor heb je simpelweg (meer) vrouwen nodig!

Over het algemeen zullen vrouwen hun stem nog meer moeten laten horen, want als het aan de heren ligt, zal onze emancipatie en dus gendergelijkheid nog wel eens honderden jaren kunnen duren.

Lees ook het artikel in het Parool…