Verkiezingen 2021

Het is met verkiezingen net als met sport: je hebt winnaars en verliezers.
Nederland heeft massaal gekozen voor centrum-rechts.

De uitslag is bekend, maar waar wij natuurlijk nieuwsgierig naar zijn, is het aantal stemmen op al die vrouwen die op de kieslijst stonden.
Daar moeten wij helaas nog even op wachten. 

Zaak blijft wel dat partijen zich in blijven zetten voor vrouwenrechten en emancipatie, want de Global Gender Gap Index liet nou niet bepaald een goed beeld zien van Nederland. We staan op een zielige 38e plek op de wereldranglijst en doen onder voor landen als Guatamala en Rwanda.

Regenboog Stembusakkoord maar waar is een emancipatie akkoord?

De partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en 50PLUS  hebben tijdens het COC verkiezingsdebat in februari 2021, dit akkoord getekend en dat is natuurlijk goed nieuws.
De vraag blijft dan of dit ook afdoende is om de positie van meisjes en vrouwen te bevorderen in onze maatschappij. 

We nemen de standpunten per partij even onder de loep:

VVD:
Bedrijven en organisaties waar mannen én vrouwen aan de top staan, presteren beter dan andere bedrijven. De VVD is  tegen een verplicht aantal vrouwen voor bedrijven en organisaties.
 Zorg voor betere kinderopvang, zodat beide partners kunnen blijven werken als ze kinderen krijgen.

D66:
Gelijkwaardigheid op de werkvloer: D66 is voor het vrouwenquota van 30%. 
Loonverschillen moeten worden benoemd in jaarverslagen van grote bedrijven.
 Bredere vormen van verlof, bijvoorbeeld voor mantelzorg.
Zwangerschapsdiscriminatie is verboden.
Vier dagen gratis kinderopvang.
Investeren in aanpak huiselijk geweld.
Meer onderzoek naar genderspecifieke zorg.
Ze  treden op tegen genitale verminking en zetten preventieprogramma’s op tegen genitale verminking van meisjes en vrouwen.
Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen.
Iedereen krijgt de anticonceptie aan de toonbank gratis mee.
Abortus hoort niet in het strafrecht. 

CDA:
Verbieden betaalde sex
Vrije verdeling van zorg en werk; de verantwoordelijkheid ligt bij de gezinnen.
Laagdremplige kinderopvang.
Emancipatie koppelen aan maatschappelijke veranderingen.

PVV:
Geen standpunten specifiek over emancipatie benoemd in het verkiezingsprogramma

GroenLinks:
Een einde aan (verborgen) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Gelijk loon voor hetzelfde werk en meer vrouwen in topposities.
Herwaardering van onbetaald werk en eerlijker verdeling van zorgtaken.
Gratis kinderopvang.
Betaald zorgverlof.
Beter ouderschapsverlof.

SP:
Geen gescheiden inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen.
Emancipatie kan en moet je niet willen opleggen of afdwingen als overheid.

PvdA:
Verplichten werkgevers om vrouwen en mannen hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk.
Een quotum van 30 procent is het minimum.
Seksuele intimidatie wordt strafbaar.
Voor vrouwen met een afstand tot werk moet extra ondersteuning komen.
Kwaliteitseis ‘Effecten op gendergelijkheid’ toe  passen en bestaand en nieuw beleid te toetsen op hoe dit uitpakt voor zowel vrouwen als mannen.
Vaderschapsverlof uitbreiden naar 3 maanden.
Inzetten Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur.

ChristenUnie:
Abortus niet normaliseren
Laagdrempelige plekken om  huiselijk geweld te melden, bescherming voor slachtoffers en gezinsgerichte ondersteuning zijn nodig.
Kinderopvang, betaalbaar zonder toeslag.
Werkgevers moeten hun werknemers meer faciliteren met flexibele werktijden of door uren ter beschikking te stellen om ruimte te bieden aan mantelzorg.

Partij voor de Dieren:
Bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.
Geen specifiek beleid op emancipatie van vrouwen

50Plus:
Emancipatiebeleid ontbreekt in het programma

SGP:
Abortuswet intrekken.
Aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding.

DENK:
Geen beleid op emancipatie van vrouwen.
DENK geeft aan pal achter gelijkwaardigheid te staan.

FvD:
Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie.
Geen gedwongen ‘diversiteit’.

Bij1:
Vóór 2025 een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
De rechten van sekswerkers worden gelijkgetrokken met de arbeidsrechten van andere zelfstandigen enwerknemers.
Er komt een volledige vergoeding van anticonceptie.
Abortus wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald.

Ja21:
Minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedendelicten.

Volt:
Aantrekken van een minister voor Emancipatie.
Deze minister moet er alle dagen van het jaar op toezien dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen en diversiteit binnen het onderwijs, alle beleidsterreinen van de overheid en het bedrijfsleven, van ambitie naar resultaat wordt vertaald.
Gendersensitief medisch beleid.
Voor een vrouwenquoata.
Gratis kinderopvang

Boeren Burger Beweging:
Gedwongen prostitutie en vrouwenhandel moeten volgens BBB streng aangepakt worden.
Grote bedrijven moeten aantonen dat ze vrouwen evenveel betalen als mannen.
De verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus in stand houden.
Menstruatieproducten moeten gratis worden.
Vier dagen per weeek gratis kinderopvang.
Geen negen aanvullende dagen ouderschapsverlof.
Geen vrouwenquota.
Het verbod op gezichtsbedekkende  kleding dient te worden gehandhaafd.