Internationale Vrouwendag 2024:

‘Eén wereld, duizend vrouwen’ – Activiteiten en Inspiratie

Op 8 maart 2024 vieren we Internationale Vrouwendag met het inspirerende thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’. Dit thema benadrukt de verscheidenheid én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland en diverse culturen. Een viering van positieve diversiteit die voor iedereen iets te bieden heeft!

Activiteiten voor Vrouwen én Mannen

Tijdens Internationale Vrouwendag 2024 moedigen we vrouwen én mannen aan om samen activiteiten te organiseren die de kracht van diversiteit vieren. Hier zijn enkele ideeën:

 1. Culinair Wereldreis: Organiseer een potluck-diner waarbij deelnemers gerechten uit hun eigen culturen meebrengen. Het is een geweldige manier om de wereld op je bord te ervaren.
 2. Workshops en Lezingen: Nodig inspirerende sprekers uit om workshops te geven over onderwerpen als gendergelijkheid, culturele bewustwording en empowerment.
 3. Kunst- en Ambachtsexpo: Laat vrouwen en mannen kunstwerken en ambachten tentoonstellen die hun culturele achtergrond weerspiegelen. Dit bevordert waardering voor diversiteit.
 4. Interactieve Culturele Avond: Organiseer een avond vol dans, muziek en culturele uitvoeringen van verschillende gemeenschappen. Laat zien hoe kunst verbindt.

Heb je zelf al een activiteit ontwikkeld? Dan kun je deze laten plaatsen door het formulier in te vullen en te mailen.

Internationale Vrouwendag 2024 voor bedrijven

Bedrijven kunnen ook bijdragen aan het vieren van diversiteit tijdens Internationale Vrouwendag 2024:

 1. Diversiteitsbeleid: Ontwikkel en promoot diversiteitsbeleid om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin vrouwen van alle culturele achtergronden kunnen gedijen.
 2. Culturele Workshops: Organiseer culturele bewustwordingsworkshops voor werknemers om begrip en respect te bevorderen.
 3. Mentorprogramma’s: Start mentorprogramma’s waarbij ervaren vrouwen mentoren worden voor nieuwkomers, ongeacht hun afkomst.
 4. Inspirerende Sprekers: Breng inspirerende sprekers binnen die over diversiteit en inclusie kunnen praten en moedig open discussies aan.

Internationale Vrouwendag 2024 met het thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’ is een kans om de verschillen te omarmen, de overeenkomsten te vieren en samen te werken voor een meer inclusieve wereld. Doe mee en vier met ons de kracht van diversiteit!

Laat deze dag een herinnering zijn aan de eenheid die kan ontstaan wanneer duizend vrouwen uit verschillende culturen samenkomen.

 

Waarom dit thema voor Internationale Vrouwendag 2024

Het omarmen van verschillende culturen in Nederland is van essentieel belang voor de sociale cohesie, economische groei en de vorming van een inclusieve samenleving. Hier zijn enkele redenen waarom culturele diversiteit moet worden gevierd en gerespecteerd:

 1. Verrijking van Culinaire Tradities: Door verschillende culturen te omarmen, krijgen we de kans om een breed scala aan heerlijke gerechten te proeven en te leren koken. Nederlanders kunnen genieten van authentieke gerechten uit alle hoeken van de wereld, waardoor de culinaire horizon wordt verbreed.
 2. Economische Groei: Culturele diversiteit bevordert ondernemerschap en innovatie. Denk aan de vele succesvolle Nederlandse bedrijven die zijn opgericht door ondernemers met diverse achtergronden. Deze diversiteit in zakelijke perspectieven draagt bij aan de economische groei van het land.
 3. Taalvaardigheid: Het omarmen van verschillende talen helpt bij het aanscherpen van taalvaardigheden. Het opent deuren naar nieuwe communicatiemogelijkheden, zowel persoonlijk als zakelijk.
 4. Cultuuruitwisseling: Het begrijpen en respecteren van verschillende culturen leidt tot een waardevolle uitwisseling van tradities, kunstvormen en gebruiken. Dit verrijkt het culturele erfgoed van Nederland.
 5. Inclusieve Samenleving: Een inclusieve samenleving waarin verschillende culturen worden geaccepteerd, vermindert vooroordelen en versterkt sociale cohesie. Dit leidt tot een vreedzame en harmonieuze leefomgeving voor iedereen.

De gevolgen van onbegrip en afwijzing van andere culturen

Als we geen moeite doen om verschillende culturen te begrijpen of te accepteren, kunnen er ernstige gevolgen ontstaan, zoals:

 1. Sociale spanningen: Gebrek aan begrip kan leiden tot sociale spanningen en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen.
 2. Gemiste kansen: Het niet omarmen van culturele diversiteit kan leiden tot gemiste kansen op het gebied van handel, cultuuruitwisseling en economische groei.
 3. Sociale uitsluiting: Mensen kunnen zich buitengesloten voelen en geconfronteerd worden met discriminatie, wat een negatieve impact heeft op hun welzijn en bijdraagt aan een ongelijke samenleving.
 4. Beperkte wereldvisie: Zonder culturele diversiteit te omarmen, kan de wereldvisie beperkt blijven, waardoor kansen voor persoonlijke groei en begrip van de wereld verloren gaan.

Kortom, het omarmen van verschillende culturen in Nederland is niet alleen een viering van diversiteit, maar ook een investering in een betere toekomst voor iedereen. Laten we streven naar een samenleving waarin we samen één wereld vormen, met duizend vrouwen én mannen die elkaar begrijpen, respecteren en samenwerken voor een inclusieve toekomst.

Waar ben jij op 8 maart Internationale Vrouwendag 2024
thema 2024 eén wereld duizend vrouwen Internationale Vrouwendag! (1)
downloads internationale vrouwendag