DuizendSchoon

 

HEN Live café tijdens Vrouwenweek 2020

Vrouwen in Nederland zijn kwetsbaar als het gaat om hun financiële situatie. Het percentage economische zelfstandige vrouwen ligt in Den Haag met 52% zelfs onder het landelijk gemiddelde. Dus 48% van de Haagse vrouwen is niet economisch zelfstandig! Tijdens Haags Emancipatie Netwerk café (HEN Live café), lanceren we een aanvalsplan…

Kick-off bijeenkomst ‘Operatie Duizend Schoon’

Tijdens een prikkelend HEN Live-café lanceren we Operatie Duizend Schoon; een ondersteuningsproject voor vrouwenorganisaties om de financiële weerbaarheid van vrouwen te vergroten.

  • Wil je als (vrouwen)organisatie een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede onder vrouwen?
  • Heb je de ambitie om de financiële kennis van vrouwen te vergroten?
  • Wil je als vrouwenorganisatie je vrijwilligers opleiden tot trainers financiële weerbaarheid?
  • Wil je in je wijk laagdrempelige financiële netwerk cafés organiseren?
  • Of zou je willen deelnemen aan een training om je financiële situatie te verbeteren?

Kom donderdag 5 maart van 12.30 tot 14.30 uur (TIJDEN NOG ONDER VOORBEHOUD) naar de kick-off bijeenkomst van Operatie Duizend Schoon. Dan leggen we uit wat het inhoudt en kun je aangeven welke rol jij eventueel zou willen spelen.

De naam Operatie Duizend Schoon verwijst naar de ambitie in om vrouwen minimaal duizend euro schoon te gunnen en armoede onder vrouwen in Den Haag te doorbreken (de grens van economische zelfstandigheid ligt rond de 750 euro netto).

Meedoen of meeluisteren?

Aanmelden kan door voor 3 maart a.s. een mail te sturen naar PEP adviseur Wai-kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘aanmelding HEN bijeenkomst’ met daarin uw contactgegevens (naam, organisatie, telefoon en email).

 

Programma

12.30 – 13.00     Inloop

13.00 – 13.15     Inspiratiesessie en uitleg project door projectleider Nathaly Mercera, programma coördinator Emancipatie en Diversiteit PEP Den Haag

13.15 – 13.20     Welkomstwoord door wethouder Bert van Alphen

13.20 – 13.30     Intermezzo

13.30 – 14.30     Interactief financieel netwerk café met netwerkborrel


Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN). Het HEN is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt.

Operatie Duizend Schoon is financieel mogelijk gemaakt door Fonds1818.nl en gemeente Den Haag.

Datum : 5 maart 2020
Aanvangstijd: 12.30 uur (onder voorbehoud van lichte verschuiving)
Locatie : Koorenhuis, Prinsengracht 27 Den Haag
Entree: gratis