Orange the World

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

Op 25 november staat de wereld op tegen geweld tegen vrouwen, en jij kunt deel uitmaken van deze belangrijke beweging. Orange the World is een wereldwijde campagne die elk jaar wordt gehouden op 25 november . Deze dag is toegewijd aan het bewustmaken van gendergerelateerd geweld en het mobiliseren van steun voor de slachtoffers.

De oorsprong van Orange the World

De oorsprong van Orange the World gaat terug naar 1999 toen de Verenigde Naties 25 november uitriepen als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De keuze voor de kleur oranje symboliseert een optimistische toekomst zonder geweld en is geïnspireerd door het idee dat een betere wereld mogelijk is. Sindsdien is Orange the World uitgegroeid tot een wereldwijde beweging om aandacht te vragen voor gendergerelateerd geweld.

Het doel van Orange the World

Het doel van Orange the World is tweeledig. Ten eerste, het vraagt aandacht voor de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes overal ter wereld. Ten tweede, het roept op tot concrete actie om dit geweld te beëindigen. Dit kan alleen gebeuren wanneer individuen, gemeenschappen, en overheden samenwerken om verandering teweeg te brengen.

Doe mee en maak een statement

Wil jij ook een statement maken en deel uitmaken van deze belangrijke beweging? Stuur je persoonlijke statement tegen geweld tegen vrouwen naar info@internationale-vrouwendag.nl, vergezeld van een foto die jouw boodschap kracht bijzet. We zullen alle statements publiceren en samen laten zien dat we ons inzetten voor een wereld zonder gendergerelateerd geweld.

Samen kunnen we het verschil maken. Sluit je aan bij Orange the World op 25 november en draag bij aan een toekomst waarin vrouwen en meisjes vrij zijn van geweld. Samen kunnen we een vuist maken tegen gendergeweld. #OrangeTheWorld

 

Dag tegen geweld tegen vrouwen vrouwendag 2024
Dag tegen geweld tegen vrouwen (1)
Dag tegen geweld tegen vrouwen (2)
Orange the world

Oproep aan Gemeenten in Nederland: Doe Mee met Orange the World!

Beste gemeentebesturen en beleidsmakers,

Het Platform Internationale Vrouwendag roept alle gemeenten in Nederland op om deel te nemen aan Orange the World, de dag tegen geweld tegen vrouwen. Op 25 november, wordt wereldwijd de schijnwerper gericht op een prangend probleem dat ook in Nederland aanwezig is: geweld tegen vrouwen en meisjes.

Orange the World, dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Naties, is een krachtige beweging die streeft naar bewustwording, actie en verandering. Het oranje kleurenpalet staat symbool voor een wereld waarin vrouwen en meisjes vrij zijn van geweld en vol vertrouwen een veilige toekomst tegemoet kunnen zien.

Waarom is jullie deelname van belang?

Gemeenten spelen een cruciale rol in het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Jullie zijn de sleutel tot het creëren van veilige en ondersteunende gemeenschappen voor alle inwoners. Door deel te nemen aan Orange the World kunnen gemeenten:

  • Bewustwording creëren: Het verlichten van gebouwen, monumenten en openbare ruimtes in oranje toont de vastberadenheid van de gemeente om geweld tegen vrouwen uit te bannen.

  • Voorlichting en educatie bevorderen: Gemeenten kunnen programma’s en evenementen organiseren om bewustwording te vergroten en kennis te delen over gendergerelateerd geweld.

  • Steun bieden aan slachtoffers: Het versterken van de toegang tot hulpbronnen en ondersteuning voor slachtoffers van geweld.

  • Samenwerken met organisaties: Door samen te werken met lokale NGO’s en organisaties kunnen gemeenten effectievere strategieën ontwikkelen om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Hoe kunnen jullie meedoen?

Het is eenvoudig om deel te nemen aan Orange the World. Verlicht een bekend gebouw, organiseer bewustwordingsevenementen, promoot campagnes op sociale media en deel verhalen van overlevenden om anderen te inspireren. Laat zien dat jouw gemeente zich inzet voor een wereld zonder geweld tegen vrouwen.

Samen maken we een verschil

Door gezamenlijk op te staan en geweld tegen vrouwen aan te pakken, kunnen we verandering bewerkstelligen. Laten we onze krachten bundelen en onze gemeenschappen veiliger en inclusiever maken voor vrouwen en meisjes. Sluit je aan bij Orange the World en draag bij aan een betere toekomst voor alle inwoners van jouw gemeente.

Voor meer informatie en ondersteuning, neem contact op met het Platform Internationale Vrouwendag. Samen kunnen we de wereld oranje kleuren en geweld tegen vrouwen stoppen.

Met vriendelijke groet,