Over Internationale Vrouwendag

Logo gebruiken? Eerst even vragen!

Deze website is een platform die ruimte biedt aan alle activiteiten die betrekking hebben op vrouwen én Internationale Vrouwendag
Het is een zelfstandig werkend platform die niet gefinancierd wordt..

De inhoud van de site is digitaal erfgoed en onderstreept het belang van Internationale Vrouwendag.
Internationale Vrouwendag is ook te vinden op Instagram, Twitter en Facebook.

Visie:

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en dus een basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.
Vrouwen krijgen evenveel kansen  om mee te beslissen binnen de politiek, economie en het openbare leven.
Geweld tegen meisjes en vrouwen zoals mensenhandel en seksuele uitbuiting is gestopt.
(Onderdeel Sustainable Development Goals)

Door het plaatsen van activiteiten, óók op Internationale Vrouwendag , helpt deze site de emancipatie en participatie van vrouwen te vergroten

Missie:
Platform Internationale Vrouwendag levert een bijdrage aan het zichtbaar maken van het belang van Internationale Vrouwendag door het publiceren van acitviteiten in Nederland en België rondom 08 maart.

Misies op het gebied van vrouw en werk, kunst, sport, gezondheid en meer lees je hier