Politie en Internationale Vrouwendag

De samenwerking tussen de Nederlandse Politie en dit platform voor Internationale Vrouwendag 2024 draait om het thema Eén wereld, duizend vrouwen. Hierin wordt de nadruk gelegd op hoe de Nederlandse Politie kan bijdragen aan begrip voor elkaars achtergronden en diversiteit, met speciale aandacht voor emancipatie. 
En daarmee zijn ze een rolmodel voor andere politie eenheden elders op de wereld.

Turkse politie grijpt in op 8 maart (2022)

Dat politie en Internationale vrouwendag niet altijd samengaat was te merken in Turkije, 8 maart 2022. Daar werd een protestmars bij voorbaat al verboden maar toen vrouwen toch massaal de staat op gingen en leuzen riepen zoals: “Wij zijn niet bang”, greep de politie hard in. Meer dan 38 vrouwen werde opgepakt en vastgezet. Eerder ging het ook al fout toen duizenden vrouwen demonstreerden om geweld tegen vrouwen te stoppen.  De politie gebruikte traangas en rubberkogels.

Hoe anders is het in België

Want in België tekende de politie een samenwerkingsprotocol met Womenpol. En dat op 8 maart. Hoe toepasselijk. Het doel is een andere mindset en meer diverstiteit binnen de politie omdat de politie een afspiegeling dient te zijn van de samenleving.

De Nederlandse politie en Internationale Vrouwendag

Toegegeven; in het verleden verliep gelijkheid niet altijd even soepeltjes binnen de politie en er is regelmatig onderzoek naar gedaan. In 2010 deed minister Guusje Ter Horst dan ook een belangrijke zet door de machtsstruturen binnen de politie aan te pakken. En met succes: veel meer vrouwen bereikten de top van de Nederlandse Politie. 

In 2022 lanceerde de politie een landelijke campagne om te zorgen voor mere diversiteit bij Blauw. Inmiddels durven wij te stellen dat er meer en meer vrouwen actief zijn bij de politie. Voor en achter de schermen. Er is aandacht voor diversiteit maar dit verdient wel blijven aandacht.

Samenwerking met Politie en platform Internationale Vrouwendag

Afgelopen week is het platform benaderd om een bijdrage te leveren aan Internationale Vrouwendag 2024 en dat doen wij uiteraard graag.
Zoals al eerder benoemd sluit het thema Eén wereld, duizend vrouwen feilloos aan bij organisaties zoals de politie. Overigens: het thema past bij elke branche! Of het nou gaat om commerciële bedrijven of nonprofit organisaties. Het thema geeft aandacht aan de verschillen in de diverse stadia van het leven: gboorte, huwelijk, scheidingen, opleiding en werk maar ook de dood. En dat door de ogen van de vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Door naar elkaats ervaringen te luisteren kweek je begrip en dus een prettiger sfeer op de werkvloer.

Wij hopen dat wij samen met de politie handen en voeten kunnen geven aan dit thema.