Prestatiedruk meisjes eist tol

Gisteren liet het nieuws zien dat meisjes het vandaag de dag moeilijker hebben; de prestatiedruk eist nu zijn tol.
Op het journaal werd dit pijnlijk duidelijk gemaakt.

Jarenlang presteerden meisjes beter dan jongens

Op de basisschool presteren meisjes en jongens zo ongeveer gelijk; er is weinig verschil te merken. Dat verandert wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. na drie jaar voortgezet onderwijs moet 14% van de jongens een jaar opnieuw doen terwijl dit percentage bij meisjes strandt op 9%. Van de meisjes gaat 3% zonder diploma van school terwijl dit percentage bij jongens ligt op 4%.
Dit waren de berichten van het CBS in het jaar 2019.
Maar ondertussen lijken de cijfers te verschuiven. De prestatiedruk eist zijn tol. Hoe kan dat?

Covid pandemie mede oorzaak

Wij horen dat de covid pandemie nou niet echt heeft bijgedragen aan het welzijn en welbevinden van meisjes en jongens. Bijna 2 jaar lang zat het land in een soort van lockdown en konden jongeren niet naar school. Dat hakt er natuurlijk goed in.
We moeten niet vergeten dat mentale problemen voor meisjes altijd op de loer liggen; ze hebben vaker last van angststoornissen, depressiviteit, schoolstress en prestatiedruk. 

Prestatiedruk

Die prestatiedruk is wat ons betreft wel te verklaren.
Jarenlang was de vrouw ondergeschikt aan de man. Ze werd zelfs handelingsonbekwaam op het moment dat er getrouwd ging worden en mannen waren aan de eeuwige macht. Onze voormoeders hebben gestreden voor een gelijkwaardige behandeling en dat is uiteindelijk redelijk gelukt. Toch blijft die druk op meisjes en vrouwen kleven.
Ze hebben altijd het gevoel dat ze beter en harder moeten werken voor hetzelfde succes. Er zijn talloze artikelen te vinden waar dit notabene ook nog eens in bevestigd wordt.
Dus het is niet zo gek dat de jonge meiden de druk nog steeds voelen.

Kun je spreken van een gekke inhaalslag?

Niet onze woorden. Sterker nog: wij vinden het een vreemde woordkeus gezien de ernst van de zaak.
Het gaat niet goed met onze meisjes, dat is duidelijk. Om dan te spreken van een inhaalslag gaat ons te ver.
De onderzoekers zeggen dat Covid een rol gespeeld kan hebben. Wij denken dat het zeker niet heeft bijgedragen aan het algemene welbevinden van mensen maar om nou alles aan de pandemie te wijten is niet de realiteit.

Al jaren wordt er aandacht gegeven aan de gelijkwaardige positie van meisjes en vrouwen. En wij zien onszelf ook als gelijkwaardig maar in de praktijk blijkt dit toch vaak nog een utopie te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat meisjes zich nog beter moeten presenteren, juist vanwege al die aandacht voor de gelijke behandeling.

terug naar nieuws

 

 

 

prestatiedruk meisjes neemt toe
meisjes internationale vrouwendag
meisjes onder druk internationale vrouwendag