Salarisonderhandelingen voor vrouwen. De loonkloof dichten

Onderhandelen over je salaris kan best spannend zijn, maar het is belangrijk om ervoor te gaan! Met onze tips en trucs kun je zelfverzekerd de onderhandelingen ingaan en het salaris krijgen dat je verdient. Dus waar wacht je nog op? Begin vandaag nog met het onderhandelen over je salaris!

Waarom verdienen vrouwen vaak minder dan mannen in dezelfde functie? Deze prangende vraag wordt beantwoord door onderzoek en biedt inzichten in de complexe kwestie van de loonkloof. Op Platform Internationale Vrouwendag richten we ons op het begrijpen van de oorzaken en het bieden van praktische oplossingen voor salarisonderhandelingen voor vrouwen.

Waarom bestaat de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Onderzoek toont aan dat diverse factoren, zoals genderdiscriminatie, loopbaankeuzes, en gebrek aan zelfvertrouwen bij salarisonderhandelingen, bijdragen aan dit probleem.

Voorbeelden om te onderhandelen over je salaris

  1. Voorbereiding is cruciaal voor salarisonderhandelingen voor vrouwen: Begin met grondig onderzoek naar de branche- en regionale normen voor het salaris van jouw functie. Gebruik dit inzicht om een realistische verwachting te creëren.
  2. Ken je eigen waarde: Identificeer je sterke punten, prestaties en ervaring die je geschikt maken voor de functie. Zorg ervoor dat je deze punten kunt benadrukken tijdens de onderhandelingen.
  3. Gebruik de STAR-methode: Tijdens de onderhandelingen kun je de STAR-methode gebruiken om je prestaties te illustreren. Beschrijf de Situatie, Taak, Actie en Resultaten om je bijdrage aan het bedrijf te benadrukken.
  4. Focus op non-verbale communicatie: Je lichaamstaal en stemtoon spelen een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen. Wees zelfverzekerd, houd oogcontact en spreek duidelijk en assertief.
  5. Onderhandel meer dan alleen salaris: Naast het basisinkomen, overweeg je andere voordelen, zoals flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, professionele ontwikkeling en bonussen. Dit kan de totale waarde van je pakket verhogen.
  6. Vraag om een salarisbereik: In plaats van een vast salarisbedrag te noemen, vraag om een salarisbereik. Dit geeft je meer flexibiliteit en vergroot de kans op een gunstig aanbod.
  7. Wees bereid om te onderhandelen: Verwacht niet dat je eerste aanbod meteen wordt geaccepteerd. Wees bereid om te onderhandelen en eventuele tegenbiedingen te overwegen.
  8. Vraag om tijd om na te denken: Als je niet meteen een aanbod wilt accepteren, vraag dan om wat bedenktijd. Dit geeft je de mogelijkheid om de voorwaarden zorgvuldig te overwegen.
  9. Leg alles schriftelijk vast: Zorg ervoor dat alle overeengekomen voorwaarden, inclusief salaris en voordelen, schriftelijk worden vastgelegd in je arbeidsovereenkomst.
  10. Blijf zelfverzekerd en assertief: Laat je niet ontmoedigen als de onderhandelingen wat langer duren of als je enkele aanpassingen moet doen. Blijf vastberaden om te krijgen wat je verdient.

Door deze strategieën te gebruiken tijdens salarisonderhandelingen voor vrouwen, vergroot je je kansen op een eerlijk en concurrerend salaris dat recht doet aan je vaardigheden en ervaring.

 

Werkgevers: bevorder de salarisonderhandelingen voor vrouwen

Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen bij het verminderen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Werkgevers kunnen transparant zijn over hun salarisstructuren en salarisonderhandelingsbeleid. Dit geeft vrouwen duidelijk inzicht in wat ze kunnen verwachten en helpt ongelijkheden te verminderen.

Daarnaast kunnen bedrijven zorgen voor een duidelijk beleid is om salarisgelijkheid te bevorderen. Dit betekent dat mannen en vrouwen in vergelijkbare functies eerlijk en gelijk worden gecompenseerd.
Ook dienen prestatiebeoordelingen en beloningsstructuren gebaseerd  te zijn op objectieve criteria en niet beïnvloed door genderbias.

Het kan bedrijven helpen om in te zetten op diversiteit en inclusie. Op alle niveaus van de organisatie. Het doorbreekt namelijk genderstereotypen.
Natuurlijk is het voor de bedrijfscultuur van belang dat gendergelijkheid op de dagelijkse agenda staat. Discriminiatie moet krachtig worden aangepakt.

Het spreekt voor zich dat bedrijven regelmatig loonanalyses uit dienen te voeren om ervoor te zorgen dat er geen ongerechtvaardigde salarisverschillen zijn en dat vrouwen en mannen gelijk worden beloond voor gelijk werk.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen werkgevers een belangrijke rol spelen in het verminderen van de loonkloof en het creëren van eerlijke en gelijke kansen voor alle werknemers, met inbegrip van salarisonderhandelingen voor vrouwen.

 

terug naar de thuispagina

Salarisonderhandelingen voor Vrouwen Internationale Vrouwendag (1)
Salarisonderhandelingen voor Vrouwen Internationale Vrouwendag (2)