De huidge seksuele voorlichting op scholen is sterk verouderd.
Onderwerpen zoals de bloemetjes, de bijtjes en voortplanting en mogelijke soa’s is bij lange na niet genoeg in deze tijd.

 

In de praktijk krijgt één op de drie vrouwen te maken met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.
Meisjes en vrouwen zijn nog te vaak slachtoffer van deze geweldsdelicten en scholen kunnen daar, door een vernieuwing in de voorlichting,  een positieve bijdrage aan leveren.
Leer wat grensoverschrijdend gedrag is (straatintiidatie, slutshaming, victimblaming etc), praat over seksuele diversiteit en over het plezier wat je kunt beleven aan seks.

Praat over de normen, waarden en fatsoen.

Het is jammer dat scholen de jongeren nog steeds seksuele voorlichting geven zoals wij dat jaren geleden deden. Het is niet meer van deze tijd en dit onderwerp verdient aandacht willen wij de Sustainable Development Goals, met de focus op dit onderwerp  natuurlijk, halen.
Wat niet wil zeggen dat er geen taak ligt voor de opvoeders en/of ouders van de jongeren. Ook zij hebben de taak om hun kinderen te vertellen over wat toelaatbaar is en niet.