Professor Felisa Tibbits zal haar onderzoeksresultaten presenteren naar de vrouwvriendelijkheid van mensenrechten.

 

Op initiatief van Soroptimistclub geeft vanmiddag professor dr. Felisa Tibbitts een Engelstalige interactieve presentatie over de resultaten van het onderzoek naar gender ongelijkheid.

Felisa Tibbitts bekleedt de Carla Atzema-Looman Leerstoel van de Universiteit Utrecht in Mensenrechteneducatie met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten. Het is de eerste leerstoel in mensenrechteneducatie in Nederland. Hij is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland.
Per 2020 is zij tevens benoemd tot de UNESCO Chair in Human Rights in Higher Education, aan de Universiteit Utrecht.

Soroptimistclub Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor gelijke rechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Dat doen zij op internationaal niveau door de VN en de Raad van Europa te adviseren en lokaal door goede doelen te steunen en initiatieven op te zetten. Er zijn wereldwijd 3000 clubs in 130 landen met ruim 80.000 leden.

 

Kaarten zijn binnenkort te verkrijgen via de website van De Cacaofabriek.

Datum: 14 maart 2020
Aanvangstijd: 14.00
Locatie: De Cacaofabriek
Entree: €5,00

Georganiseerd door: Soroptimisten Peelland-Helmond

Tickets zijn hier verkrijgbaar