Waarom wordt er zoveel actie gevoerd om er voor te zorgen dat men op een vrouw stemt?
Verreweg de meeste mensen zeggen nog steeds: “Ik kies voor de beste, of het nou een man of vrouw is”.

Ik durf het met die stelling oneens te zijn en ik neem jullie mee aan de hand van voorbeelden.

Straatnamen vernoemen naar vrouwen

Vanaf maart 2018 ben ik gemeenteraadslid in Steenwijkerland. Meer dan tien jaar geleden organiseerde ik samen met mijn beste vriendin de Internationale Vrouwendag in Steenwijk met als thema: “Welke vrouw verdient een straatnaam?” Zelfs de straatnamen commissie was aanwezig en hielp ons uit de droom: “Straatnamen worden al jaren van te voren bekend gemaakt dus we geven jullie weinig kans. Het wordt overlegd met de commissie en meeste stemmen gelden”.

Tien jaar later, tijdens de behandeling van de begroting en als raadslid kopte ik hem nogmaals in. Ik diende een motie in om het college en de commissie opdracht te geven straatnamen ook te vernoemen naar vrouwen.
Unaniem aangenomen.
Wat overigens wel een beetje jammer was, is dat de vrouwen die al jaren in de raad zitten nooit op dat idee zijn gekomen; wellicht zijn ze wat minder feministisch dan mij.

Abortus

Een ander voorbeeld is de discussie in Amerika over abortus. Klinkt ver weg, niet? Maar daar beslissen mannen over het lijf van vrouwen. Het merendeel van de mannen wil abortus verbieden. Dat betekent dus dat mannen een wet aan kunnen nemen waarbij je als vrouw buiten spel wordt gezet. Als je niet op een vrouw stemt kunnen dit soort zaken gebeuren!
Terug naar Nederland was het noodzakelijk voor het Instituut Clara Wichmann om actie te voeren over de overtijdpil; zij waren van mening dat deze gewoon bij de huisarts gehaald moet kunnen worden. Een proefproces was nodig om dit te bewerkstelligen want de Staat had namelijk eerder beslist dat de overtijdpil gelijk was aan de abortus.
Quote: “Het standpunt dat de overheid rondom de overtijdpil naar buiten heeft gebracht is in strijd met het recht: de overtijdpil valt helemaal niet onder de Strafwet, dat is nooit de bedoeling geweest van de wetgever. De overheid kan ook niet met een brief  en een e-mail zomaar iets strafbaar maken. “

Als je nagaat, dat het de Staat voor het merendeel uit mannen bestaat, dan sta je dus als vrouw toe dat zij ook in Nederland beslissen over jouw lijf. Wil je dat?
En zo komen er talloze onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor vrouwen en enkel vrouwen, maar waarover de heren beslissen.

Daarom: stem op een vrouw! Was het niet voor een betere balans doe het dan voor jezelf!

Word politiek actief en wees zelf de verandering!

Het mooiste is natuurlijk dat jij, vrouw, ook politiek atief wordt. Ook hikte er tegen aan want er was mij verteld dat politiek stroperig was.
Vanaf maart 2018 ben ik raadslid en ik heb nog nooit zoveel geleerd en gelezen. Oke, het kost wat tijd, maar het boeit mij ontzettend.
Hoe wij als raad met elkaar omgaan, hoe onze inwoners tegen ons aankijken en wat zij van ons vragen maar ook de processen die nodig zijn om zaken gedaan te krijgen.
En het voelt goed als je stappen kunt maken met je partij. Zo hebben wij bewerkstelligt dat er een energiemakelaar komt, geven wij aandacht aan circulaire economie, aandacht voor 100 jaar vrouwenkiesrecht en meer van die zaken waar ik altijd een uitgesproken mening over had maar die ik nu actief kan aankaarten bij de gemeente.
Het is interessant, leerzaam en vooral het gevoel dat je verandering teweeg wil brengen voor je kiezers is een drive die niet te vergelijken is met mijn andere ambities.

Mocht je meer willen weten, dan kun je mij altijd benaderen; ik vertel graag over mijn beweegredenen en de positieve gevolgen van het politiek actief zijn!

GoedeDoelenWinkeltje Filantrotante klein