Steun het 

Platform Internationale Vrouwendag

Dit is het platform Internationale Vrouwendag

Al meer dan 12 jaar zijn wij hét landelijk platform Internationale Vrouwendag. Een platform waarbij iedereen in Nederland (en België) activiteiten kan laten plaatsen in het kader van 8 maart (Internationale Vrouwendag), acties, demonstraties en meer. Wij zetten vrouwen centraal en ontwikkelen samen met hen online projecten, thema’s en meer.

Wij zijn het enige platform in Nederland dat werkt met online campagnes en acties en géén steun ontvangt van de overheid of door middel van subsidies en/of fondsen.

 

inzet internationale vrouwendag

Het platform heeft jou  nodig:

Na ruim 12 jaar is het tijd om te professionaliseren en projecten op te gaan zetten die nog meer impact hebben. Wij voelen ons daartoe ook verplicht omdat ons platform ook voor volgende generaties beschikbaar is. De site wordt immers gearchiveerd in de Koninklijke Bibliotheek en is digitaal erfgoed. Zo willen wij dit jaar inzetten op culturen verschillen tussen vrouwen in Nederland. Deze verschillen kunnen input zijn voor onze emancipatie.
Het platform wil groeien zonder te verzanden in voorwaarden en kaders die overheidssubsidies met zich meebrengen. Wij willen onafhankelijk blijven.

 

uniek en steun ons internationale vrouwendag

Het platform werkt aan :

Het platform geeft continue aandacht aan de positie van meisjes en vrouwen in Nederland. Of het nou gaat over werk, politiek, kunst, sport of veiligheid. Dit doen wij door onder andere publicaties van rapportages, nieuws en het opzetten van online projecten.

Dit zijn relatief kleine projecten zonder dat dit veel geld kost. De tijd en de energie die er in wordt gestoken is altijd op vrijwllige basis. En toch willen wij meer bereiken. Dat willen wij doen door te professionaliseren en door het inzetten van nieuwe projecten.

 

inzet internationale vrouwendag (1)

Steun het platform Internationale Vrouwendag

Het platform zit altijd boordevol ideeën maar die zijn niet altijd uitvoerbaar vanwege het simpele feit dat het omzetten van ideeën naar praktische plannen tijd en geld kosten. Voor de komende periode willen wij echter in gaan zetten op de volgende projecten

1. Eén wereld, duizend vrouwen

Het is een project waarbij wij willen onderzoeken hoe wij culturele verschillen tussen vrouwen in Nederland kunnen omzetten naar het vergaren van kennis.

Eén wereld, duizend vrouwen is dan ook een avontuurlijke reis door Nederland. Waarbij verhalen en interviews worden gedeeld met de rest van Nederland. Zodat wij op die manier nog meer over elkaar komen te weten, wat onze drijfveren zijn en hoe wij kunnen leren van elkaar cultuur.
Van geboorte tot dood.
Dit project zet in op het verzamelen van al die verschillen in onze culturen die ons niet van elkaar scheiden, maar ons juist kunnen verbinden. Begrip, compassie en acceptatie. Daar heeft iedereen baat bij. Uiteraard hoort dit bij project een rapportage met bevindingen en adviezen die voor overheden van belang kunnen zijn

2. In elke gemeente is emancipatie van meisjes en vrouwen beleid

In veel gemeenten is geen specifiek beleid meer op emancipatie van meisjes en vrouwen. Men zet meer en meer in op een inclusieve samenleving en/of op regenbooggemeenten. Dat is goed maar daarmee bestaat de kans dat emancipatie van meisjes en vrouwen verzandt. Terwijl het nog lang niet goed genoeg gaat met de kansen en rechten van meisjes en vrouwen. Wij strijden voor het (her)invoeren van beleid op emancipatie in elke gemeente.

 

 

Zo wil het platform dit bereiken

* Het uitwerken van deze twee projecten

* Communicatie over deze projecten

* Lobby richting lokale en regionale overheden

* Onderzoek en rapportages over de voortgang en het resultaat

Door één klik op de knop kun jij een bijdrage doen aan het platform. Kleine moeite, groot plezier!
Je kunt zelf de hoogte bepalen van jouw bijdrage. Voor deze twee projecten zal uiteraard een financiële verantwoording gepubliceerd worden.