Subsidie voor Internationale Vrouwendag of niet?

Ontvangt jouw organisatie subsidie voor het organiseren van Internationale Vrouwendag? 
Want het blijkt dat gemeenten toch wel heel verschillend omgaan met Internationale Vrouwendag en de organisaties die zich jaar in, jaar uit weer inzetten om een mooi programma neer te zetten voor 8 maart.

Zo zijn er organisaties die ruim € 10.000 ontvangen om iets moois neer te zetten. 
Sterker nog: er zijn organisaties die zelfs iemand in loondienst hebben om een bijeenkomst Internationale Vrouwendag te coördineren.
Maar het merendeel moet het doen met € 0,00 aan financiering.
In een tijd waarin maar weer eens blijkt dat het met onze emancipatie nog niet gedaan is en wij op de wereldranglijst drastisch zijn gezakt, zou je toch mogen verwachten dat ook gemeenten (vaak de instantie waar een subsidie wordt aangevraagd) hun steentje bij zouden dragen aan activiteiten die aandacht geven aan onze emancipatie en de Sustainable Development Goals.

Geen moeite

Er zijn organisaties die al geen moeite meer doen om hun activiteit gefinancierd te krijgen. Jaar in, jaar uit lopen zij tegen stigma’s en oordelen aan zoals: “Ach, leuk zo’n vrouwendag maar is het eigenlijk wel nodig?”
Wij durven te stellen dat het pure noodzaak is dat een dergelijke dag blijft bestaan. Ten eerste omdat wij dan vieren wat vrouwen wereldwijd al bereikt hebben  maar ook aandacht hebben aan dat wat nog beter kan.
Geweld tegen vrouwen, beperken van vrijheid van vrouwen, gelijke beloning voor vrouwen en ga zo maar door. We zijn er nog lang niet met onze gelijkwaardigheid.
Er is nog veel werk te verzetten.

Emancipatie voltooid, geldkraan dicht

En het ontkennen van dat er nog veel werk verricht moet worden op het gebied van emancipatie heeft gevolgen.
Wanneer een politicus roept dat het wel gedaan is met de emancipatie, dan gaan veel geldkranen dicht.
Netwerken worden opgeheven en er worden geen subsidies meer verleend.

Serieuze onderwerpen aan de kaak durven te stellen

Het is dan natuurlijk wel noodzakelijk dat organisaties onderwerpen aan de kaak stellen die er toe doen want enkel en alleen financiering geven voor een ‘feestje’ zou niet redelijk zijn.
Met de wetenschap dat het met onze gelijkwaardigheid alleen maar slechter dreigt te gaan moet dat voor organisaties geen probleem zijn.

Praat mee!

Platform Internationale Vrouwendag is benieuwd of jouw organisatie een subsidie (of andere vorm van financiering) ontvangt voor komende Internationale Vrouwendag op 08 maart.
Meepraten kan op:
Instagram account  
Facebookpagina
Linkedin
Twitter