Elf jaar geleden, in 2008, organiseerde ik met de vrouwenwerkgroep Steenwijkerland de viering van Internationale Vrouwendag. Dit jaar was het thema: “Welke vrouw verdient een straatnaam?
Meer dan 80 vrouwen waren aanwezig op deze dag en aan het eind van de viering werd er een echt straatnamenbord overhandigd aan een lid van de straatnamencommissie, die vertelde dat het allemaal niet zo makkelijk zou gaan.
Dit omdat straatnamen al lang van te voren bedacht werden.

Elf jaar later. Nu als raadslid van de gemeente Steenwijkerland.
Wij hebben een motie ingediend die het college opdracht geeft om de straatnamencommissie te overtuigen van het belang van straatnamen die vernoemd zijn naar vrouwen.
De motie werd unaniem aangenomen. Het was een bijzonder maar ook hilarisch moment. 

De meeste vrouwen zullen begrijpen waarom ik deze motie heb ingediend: ook in onze lokale geschiedenis waren er bijzondere vrouwen die zich op dienstbare wijze hebben ingezet voor onze gemeente.
De motie werd ingediend in november 2018. Afgelopen week kreeg ik te horen dat er inmiddels twee leden van de straatnamencommissie zijn aangewezen om de vrouwen uit de Steenwijkerlandse geschiedenis in kaart te brengen.

Twee weken geleden vertelde een gast bij WNL dat Amsterdam nieuwe straten gaat nummeren. Geen namen te bedenken werd er gezegd.
Ik stel voor dat Amsterdam het boek: ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ aanschaft. Want door te zeggen dat er geen namen te bedenken zijn zet je vrouwen wederom helemaal weg als niet belangrijk, onzichtbaar, nutteloos.

straatnamenmotie internationale vrouwendag

(Bron: Steenwijker Courant)