Tot hier stop seksueel geweld

Tot hier stop seksueel geweld

Tot hier! Stop seksueel geweld Meer dan 13.000 handtekeningen werden  verzameld voor de petitie: ‘Tot hier! Stop seksueel geweld’.Een initiatief van onder andere Rutgers. De huidige aanpak van deze vorm van geweld  is onvoldoende. Er is te weinig aandacht...
actieplan voor diversiteit en inclusie

actieplan voor diversiteit en inclusie

Nationaal Actieplan voor diversiteit en inclusie wetenschappelijk onderwijs   Minister van Engelshoven komt met aangescherpte ambities om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren in het wetenschappelijk onderwijs.Er dienen...