KVG Goirle

In het achttiende-eeuwse verlichtingsklimaat werd al nagedacht over de vraag hoe je als vrouw moet omgaan met het vrouw-zijn. Moet je accepteren dat je als vrouw anders bent dan een man, of je hevig verzetten tegen stereotiepe vrouwenrollen? In de lezing op deze...