Invloed met Impact thema 2021

Invloed met Impact   Maatschappij: Het lijkt alsof mensen elkaar beoordelen en veroordelen in deze huidige tijd; we bekritiseren elkaar op sociale media zonder enige schroom voor  het taalgebruik. Angst en verwarring zijn aan de orde van de dag net als...