Tot hier! Stop seksueel geweld

Meer dan 13.000 handtekeningen werden  verzameld voor de petitie: ‘Tot hier! Stop seksueel geweld’.
Een initiatief van onder andere Rutgers.

De huidige aanpak van deze vorm van geweld  is onvoldoende. Er is te weinig aandacht voor preventie.
De beschkbare middelen voor de aanpak van dit probleem staan niet in verhouding tot het probleem en dat moet anders.

Inzetten op aanbevelingen voor de overheid

Rutgers heeft een pleidooi preventie geschreven en doet aanbevelingen richting overheid om te komen tot en structureel plan voor preventie.
Een brede aanpak van seksueel geweld dient niet alleen te bestaan uit signalering, hulp en nazorg, maar ook uit preventie.
Bovendien is het budget vanuit de Rijksoverheid onvoldoende en dat moet anders.
De punten in het pleidooi gaan over:

  • Maak prioriteit van preventie seksueel geweld
  • Zorg voor een structurele aanpak
  • Zet in op een ministerieel coördinator
  • Verhoog het budget

Een nationaal actieplan is een must!

‘De noodzaak van structurele en effectieve preventie van seksueel geweld is groot. Dat vraagt om een concreet en substantieel actieplan van de overheid’, aldus het rapport.

  • Bewustwording leerlingen vnaf basisonderwijs over een respectvolle manier van omgang met elkaar
  • Bevorderen van de dsekundigheid van professionals
  • In de kerndoelen van het onderwijs moeten thema’s als seksualiteit en seksueel geweld worden opgenomen
  • Bevorder en ondersteun beleid
  • Verminder het risico op herhaling
  • Ontwikkel en verzamel kennis

Het zijn enkele punten die terug dienen te keren in het actieplan.

Kosten versus baten

De economische en maatschappelijke kosten van de gevolgen van seksueel geweld worden geschat op jaarlijks minstens een miljard euro.
Een groveinschatting van de kosten voor preventie van seksueel geweld is 60 miljoen voor 4 jaar.
Het is duidelijk dat inzetten op een nationaal en regionaal actieplan loont!