Wat betekent het Verdrag van Istanbul voor jouw gemeente?

We hebben het afgelopen week kunnen lezen in het nieuws: Polen trekt zich terug uit het Verdrag van Istanbul.
Het verdrag van Istanbul is een verdrag waarin staat dat geweld tegen meisjes en vrouwen moet worden voorkomen.
Ook op gemeentelijk niveau ligt daar een taak.

Gemeenten en verdrag van Istanbul

Het verdrag van Istanbul reikt dus verder dan het landelijk niveau. Gemeenten moeten ook hiermee aan de slag.
In grote lijnen is het redelijk geregeld; zo zijn er hulplijnen beschikbaar en is er opvang voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweld.
Maar in het verdrag staat ook dat burgerparticipatie nodig is.
Burgers moeten zich bewust worden van wat zij kunnen doen om geweld tegen meisjes en vrouwen tegen te gaan: burgerinzet  bij preventie.
De vraag is of dit in alle gemeenten wel goed geregeld is.

Voor het gemak heb ik mijn eigen gemeentesite erbij gepakt en het enige wat daar staat vermeld  is dat vrouwen contact op kunnen nemen met de consulent van de gemeente als zij te maken hebben gehad met (huiselijk) geweld.
Een beetje slap verhaal. Want een gemiddelde burger kan hier natuurlijk niets mee.
Wat moet je doen als je ziet dat je buurvrouw, een familielid of andere vrouw wordt mishandeld?
Het is niet te vinden op de gemeentelijke website en mijn vermoeden is dat, wanneer je belt met de consulent, je wordt doorverwezen naar centrumgemeente Zwolle.

Discriminatie

Gemeenten  moeten meer doen dan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.
Het verdrag van Istanbul beschrijft ook dat gemeenten actief aan de slag moeten tegen discriminatie en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen dient te bevorderen.
Het weloude emancipatiebeleid.
Ik durf te stellen dat deze in veel gemeenten stilletjes zijn verdwenen; welke gemeente heeft nog een afdeling emancipatie? Of heeft actief beleid op emancipatie?

Centrumgemeenten

Het is natuurlijk gemakkelijk om als gemeente door te verwijzen naar hun centrumgemeente: een gemeente waar vrouwen kunnen worden geholpen en opgevangen wanneer er sprake is van geweld.
Maar wat doen gemeenten zelf om invulling te geven aan dit verdrag?