Verdrag Istanbul

Het verdrag Istanbul; ken jij het nog? Dat is het verdrag waarin beschreven staat wat geweld tegen vrouwen inhoudt en hoe overheden daarop moeten handelen.
Onder geweld tegen vrouwen wordt verstaan:

  • psychologisch geweld
  • stalking 
  • fysiek geweld
  • seksueel geweld 
  • huwelijksdwang 
  • vrouwelijke genitale verminking
  • gedwongen abortus of sterilisatie

Het is een hele rij met allerlei vormen van geweld tegen vrouwen.

De vier hoofddoelen van het verdrag van Istanbul

Om geweld tegen vrouwen uiteindelijk te kunnen stoppen heeft het verdrag van Istanbul vier hoofddoelen omschreven.
Als eerste dienen overheden zich in te zetten voor preventie. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor provinciale en gemeentelijke overheden.
Preventie kan door het inzetten van campagnes, voorlichting of specifieke opleidingen voor professionals.

Ten tweede dienen overheden vrouwen te beschermen tegen elke vorm van geweld.
Zo dienen er genoeg ‘vluchthuizen’ te zijn ( in Nederland vaak de vrouwenopvang) en moeten er telefonisch hulpdiensten 24uur per dag bereikbaar zijn.

De derde is het vervolgen van daders.
Geweld tegen vrouwen zit diepgeworteld en vaak zweeft er een groot taboe over. Toch is het belangrijk om daders te vervolgen om herhaling te voorkomen.
Overheden dienen er alles aan te doen de dader te achterhalen en te straffen voor het geweld.

De vierde is het opstellen van een deugdelijk beleid door alle overheden. Daar schort het nog wel eens aan. Niet iedereen is overigens bekend met het Verdrag van Istanbul.
Een gemiddeld ambtenaar heeft er nog nooit van gehoord en dat is zorgelijk te noemen. Want zolang overheden niet weten wat de inhoud van dit Verdrag is, zal geweld tegen vrouwen gewoon door kunnen gaan.

 

Heb jij te maken gehad met geweld en heb je aangifte gedaan?

Vergeet dan vooral niet tegen je advocaat te zeggen dat hij het Verdrag van Istanbul benoemd in zijn betoog! Dat is heel belangrijk! Je kunt je advocaat ook wijzen op het rapport van Grevio. Grevio is een groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en hebben een rapportage hierover geschreven.

Wil jij meer aandacht voor geweld tegen vrouwen?

In Nederland sterft elke 8e dag een vrouw vanwege het geweld wat haar is aangedaan. Omdat ze vrouw is.
Elke gemeente dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en een deugdelijk beleid hierop te hebben.
Mis jij beleid op het uitbannen van geweld tegen vrouwen? Kaart dit dan aan bij je gemeente.
Je kunt een gesprek aanvragen bij de wethouder, je kunt inspreken tijdens een raadsvergadering of je kunt de politieke partijen in je gemeente benaderen om er aandacht voor te vragen.

Hulp nodig?

Wil jij in alle vertrouwelijkheid praten over het geweld wat je is aangedaan?
Surf dan eens naar de website van Moon

 

 

terug naar nieuws

geweld tegen vrouwen istanbul verdrag
verdrag istanbul geweld tegen vrouwen
geweld tegen vrouwen istanbul verdrag