lgbt 2741358 640

 

Tweede  Kamerleden Bergkamp, Özütok en Van den Hul  zijn van mening dat de grondwet aangepast moet worden en ruimte biedt voor gehandicapten en hetero- of homoseksuelen.
Of zoals de officiële tekst luidt:

‘Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond’

Dit voorstel zal worden besproken in een debat, gepland  in de week van 30 maart t/m 5 april 2020.

Zie ook: Plenaire vergaderingen Tweede Kamer