Voortvarende Vrouwen

Misschien wist je het niet maar in de 19e eeuw speelden vrouwen een belangrijke rol bij de Veenkoloniale scheepvaart.
Ze bleven niet gewoon thuis maar voeren vaak mee op de schepen. In een aantal gevallen gingen de kinderen mee aan boord.

Op oude foto’s zien wij ook vaak vrouwen aan het roer staan en uit oude documentatie blijkt dat het vaak om goed opgeleide dames ging.

Veenkolinaal Museum Tentoonstelling

Tot 16 mei 2021 kun je deze tentoonstelling bezichtigen in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.
Het museum hoop op 2 maart de deuren weer te openen.