Vrouw en gezondheid

Doel 3 van de Sustainable Development Goals gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen.
Gezondheid is essentieel voor een betere wereld.

Medicijnen

Er dient meer aandacht te komen voor het ontwikkelen van vaccins en medicijnen en men moet met name letten op de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Deze verschillen worden nu amper onderzocht terwijl kwalen bij vrouwen vaak anders zijn dan bij mannen, maar ook medicijnen kunnen een andere uitwerking hebben.

Zorg voor vrouwen

Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen maar vaak wel in minder goede gezondheid.
Vrouwen en mannen betalen allemaal voor zorg maar krijgen vaak niet een gelijkwaardige behandeling omdat er bij wetenschappers en ontwikkelaars van medicijnen en vaccins geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Dat kan dan ook de reden zijn dat vrouwen uiteindelijk meer betalen voor zorg dan mannen.
Zij betalen gemiddeld 23% meer aan ziektekosten dan mannen.

Psychische gezondheid en welzijn

Psychisch hebben vrouwen eht vaker zwaarder dan mannen.
Depressie, afhankelijkheid en bijvoorbeeld eetstoornissen.
Hieronder valt ook geweld tegen vrouwen zoala huiselijk geweld, sexuele uitbuiting en/of misbruik.
Het merendeel van huiselijk geweld is nog steeds vrouw en dat heeft bijzonder veel invloed op de gezondheid en welzijn van de vrouw.

Kortom

Er moet nog veel gebeuren willen vrouwen een gelijkwaardige positie innemen als het gaat om gezondheid en welzijn.