Vrouwelijke Genitale Verminking 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) omvat alle procedures waarbij de vrouwelijke geslachtsdelen worden veranderd of beschadigd om niet-medische redenen en wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten, de gezondheid en de integriteit van meisjes en vrouwen.

Meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergaan, worden geconfronteerd met kortetermijn complicaties zoals ernstige pijn, shock, overmatig bloeden, infecties en moeilijkheden bij het plassen, evenals langetermijn gevolgen voor hun seksuele en reproductieve gezondheid en geestelijke gezondheid.

Hoewel voornamelijk geconcentreerd in 30 landen in Afrika en het Midden-Oosten, is vrouwelijke genitale verminking een universeel probleem en wordt ook beoefend in sommige landen in Azië en Latijns-Amerika. Vrouwelijke genitale verminking blijft voortbestaan onder immigrantenpopulaties die in West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland leven.

In de afgelopen 25 jaar is de prevalentie van VGV wereldwijd afgenomen. Vandaag de dag is een meisje een derde minder waarschijnlijk om deze verminking te ondergaan dan 30 jaar geleden. Echter, het handhaven van deze prestaties in het licht van humanitaire crises zoals ziekte-uitbraken, klimaatverandering, gewapende conflicten en meer, kan leiden tot een terugval van de vooruitgang naar gendergelijkheid en de uitroeiing van VGV tegen 2030.

Met nog acht jaar te gaan in dit decennium van actie, bestaat er potentieel om deze schadelijke praktijk te elimineren door duurzame partnerschappen met mannen en jongens. Hun stemmen en acties kunnen diepgewortelde sociale en gendernormen transformeren, waardoor meisjes en vrouwen hun rechten en potentieel kunnen realiseren op het gebied van gezondheid, onderwijs, inkomen en gelijkheid.

Om de eliminatie van vrouwelijke genitale verminking te bevorderen, zijn gecoördineerde en systematische inspanningen nodig, en ze moeten hele gemeenschappen betrekken en zich richten op mensenrechten, gendergelijkheid, seksuele voorlichting en aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes die lijden onder de gevolgen ervan.

vrouwelijke genitale verminking
vrouwelijke genitale verminking (1)
vrouwelijke genitale verminking (2)