Het komende anderhalf jaar gaat de TU Eindhoven vacatures openstellen voor vrouwen.
Op dit moment is slechts 20% van de hoogleraren vrouw en dat moet volgens de TU anders.

Een betere balans man/vrouw maakt dat een bedrijf of organisatie beter functioneert en zonder deze maatregel gaan ze dit doel niet halen.

De universiteit heeft de maatregel afgetoetst bij Europese wetgeving. “Die staat het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen”, luidt het.

Eind 2020 wordt deze procedure geëvalueerd.
Vanaf dan wordt jaarlijks gekeken welk deel van de functies het eerste half jaar alleen aan vrouwen wordt aangeboden.