Vrouwen gaan massaal staken op 8 maart

Het ligt in de bedoeling dat vrouwen in België massaal gaan staken op zondag 8 maart 2020.
Want als vrouwen stoppen met hun activiteiten, dan stopt de wereld met draaien, is het motto.

In Spanje werd op deze manier gestaakt in 2018 en dat leidde ertoe dat meer dan 15 miljoen vrouwen het land plat legden.
De organisatie, Collecti.e.f 8 Maars, hoopt dat vrouwen massaal gehoor geven aan deze oproep.
Geen kinderen naar school brengen, niet werken, geen vrijwilligerswerk, niet koken, niet studeren niets.

Ze willen aantonen dat vrouwen essentieel zijn voor een goede welvaart maar dat het met de gelijkwaardige positie niet erg opschiet.
Reden te meer om al het werk neer te leggen.
De focus ligt in de hoofdstad Brussel maar de organisatie roept vooral op om ook kleine, lokale stakingen op touw te zetten zodat de impact België breed zal worden uitgedragen.

Het blijft niet alleen bij staken maar er komt een waslijst met eisen die deze staking ondersteunt.
Meer dan 100 vrouwen zijn op dit moment bezig om de eisen op te stellen.

Meer weten? Ga dan naar de site van De Standaard