Vrouwen kunnen de wereld redden van structurele armoede

Onze generatie is de eerste generatie die zich bewust is van de oplossing die zorgt dat armoede in de wereld verdwijnt. 
De naam voor het oplossen van wereldwijde armoede is dan ook vrij eenvoudig: empowerment van vrouwen wereldwijd.

Geef vrouwen de controle

Voor veel vrouwen geldt dat mannen bepalen dat er snel een gezin moet worden gestart zodra ze getrouwd zijn. Immers: in veel landen is het gebruikelijk dat vrouwen zo snel mogelijk na het huwelijk zorgen voor nageslacht. Het is een sociale norm geworden en onderdeel van de aldaar heersende cultuur. En daarnaast hebben religieuze achtergronden behoorlijk invoed op het moment dat vrouwen kinderen zouden moeten krijgen.
Van jongs af aan wordt aan meisjes verteld: jij gaat later baby’s baren. Men groeit op met het idee dat dit de meest voor de hand liggende route is.
Maar wanneer je vrouwen zelf de keuze laat óf zij en wanneer zij kinderen wil krijgen wordt ook het verhaal van armoede heel anders.

Wereldwijd worden vrouwen arm gehouden

Meer dan 70% van de vrouwen wereldwijd leeft in armoede. En toch ligt de oplossing tegen wereldwijde armoede juist bij vrouwen. Want laten wij eerlijk zijn. Als de nu heersende mannen de armoede moeten oplossen komt het er nooit van. Zeker gezien bepaalde religies en culturen waarbij vrouwen, net als hun vee, alleen geschikt zijn door hun dienstbaarheid richting man en het baren van kinderen.

En diezelfde culturen en religies zijn dan, wat ons betreft, de reden van alle armoede in de wereld. Wij weten dat. Er worden jaarlijks onderzoeken na onderzoeken uitgevoerd naar armoede en toch is deze pandemie nog nooit opgelost. Hoe kan dat? Omdat vrouwen niet de mogelijkheid hebben te empoweren.
Want wanneer vrouwen meer regie nemen over hun eigen leven, ziet de wereld er direct anders uit. 

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het is ook een gebrek aan vrouwenrechten en een gelijkwaardige positie in deze maatschappij

Hoe zit dat in Nederland

Mannen zorgen voor het leeuwendeel van het gezinsinkomen terwijl vrouwen voor een kleiner deel daarvan zorgen. Hoewel hun situatie de laatste jaren wel iets is verbeterd, is het merendeel van de vrouwen niet economisch zelfstandig en zijn hun inkomens veelal lager dan de bijstandsuitkering van een alleenstaande. En er zijn maar weinig mannen bereid om minder te gaan werken zodat ze zorgtaken op zich kunnen te nemen.  Bovendien verdienen mannen gemiddeld nog steeds meer dan vrouwen, dus als de moeder minder gaat werken, gaat het gezinsinkomen minder hard achteruit dan wanneer de vader dat zou doen.

Dus ook voor Nederland geldt dat armoede onder vrouwen groter is dan bij de mannen. 

Het wordt dus tijd om er veranderen

Wij zouden ons moeten schamen dat vrouwen een veel hoger risico hebben op armoede dan mannen. Sterker nog: iedereen blijft geloven dat vrouwen inmiddels gelijke rechten hebben, inclusief onze politiek terwijl de werkelijkheid anders is.
Het streven naar de herverdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen is in de nieuwste emancipatienota  al niet eens meer opgenomen en dat is zeer zorgelijk te noemen.

Vrouwen zijn de oplossing voor een armoede-vrije wereld

Wanneer vrouwen zelf de gehele regie krijgen over hun eigen leven en mannen meedoen aan het hele emancipatieproces en ook vrouwen de mogelijkheid geven om te empoweren zijn wij van armoede af. Daar geloven wij in.