De kieslijsten van de waterschappen in heel Nederland worden nog steeds gedomineerd door mannen, maar het tij lijkt zich langzamerhand te keren. Ten opzichte van vier jaar geleden is het aantal vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten gestegen met 36%. Vrouwelijke helden die zich begeven in een wereld waar mannen voorheen de dienst uitmaakten.

 

,,Het waterschap is van oudsher een mannenbolwerk, vrouwen waren vroeger niet gewenst in het bestuur van het waterschap. Gelukkig keert dat tij, dit jaar staan meer vrouwen dan ooit tevoren op de kieslijsten. Maar het blijft nodig om er aandacht voor te vragen, het gaat niet vanzelf, volgens  Klazien Hartog van Water zoekt Vrouw.

 

 Water zoekt Vrouw is in 2014 mede door haar opgericht met als doel meer diversiteit in het bestuur van het waterschap te krijgen. Tijdens de verkiezingen in 2015 heeft dat tot goede resultaten geleid, er stonden meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten van de waterschappen in heel Nederland.

 

,,Het bestuur hoort een goede afspiegeling van het gebied te zijn. Vaak wordt gedacht dat het besturen van een waterschap enkel technisch van aard is. Dat is gedeeltelijk zo, maar de klimaatveranderingen en de noodzaak om daar samen met de omgeving mee aan de slag te gaan vraagt om diversiteit in het bestuur. Besturen is vooruit kijken, zorgen dat het huishoudboekje op orde is en ervoor zorgen dat je met elkaar zoekt naar oplossing voor alle uitdagingen waar de waterschappen voor staan. Daar moet je iedereen bij betrekken, er moeten keuzes gemaakt worden om Nederland toekomstbestendig te maken. Een goede besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is dan ook van belang en vrouwen kunnen daarbij een hele belangrijke verbindende rol spelen.”

 

In 2014 deed Hartog onderzoek naar de hoeveelheid vrouwen in de waterschapsbesturen. ,,Toen bleek dat minder dan een kwart van de bestuurders vrouw waren. Dat aantal hebben we inmiddels weten te verhogen, maar we zijn er nog lang niet, een aantal partijen hebben vandaag de dag amper dames op de kieslijst staan.”

 

De partij waar Hartog op de lijst staat -Groen, Water & Land- heeft als enige 24 mannelijke en 24 vrouwelijke kandidaten om en om op de lijst staan. Groen, Water & Land heeft daarmee ook de meeste vrouwen op de lijst staan van heel Nederland.  ,,Enkel dames op de kieslijst zetten is natuurlijk ook geen oplossing, het is ook belangrijk dat er voldoende vrouwen op een verkiesbare plaats staan. Ze moeten de mogelijk krijgen én ook pakken om in het bestuur te komen. We gaan vooruit ten opzichte van 2014 (21%) naar 36% vrouwelijke kandidaten nu, maar we moeten echt aandacht blijven vragen voor dit onderwerp.”

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) waar Hartog in het bestuur zit, heeft het hoogste aantal vrouwelijke kandidaten (85) op de kieslijsten staan van heel Nederland. Waterschap Vechtstromen heeft met 41 kandidaten de hoogste man/vrouw verhouding: 33.3%.

,,Diversiteit is belangrijk en de waterschappen lopen achter vergeleken met andere besturen. We moeten ons blijven inzetten om een goede verdeling van kandidaten op de lijsten te krijgen. Door met elkaar daarover in gesprek te blijven, wordt het onderwerp telkens op de agenda gezet. Daarin hoort iedere partij zijn verantwoordelijkheid te nemen,” aldus Klazien Hartog.

 

water zoekt vrouw  water zoekt vrouw int