Vrouwen kloven, voor als je (nog) niet gelooft dat het erg is


Een gastblog van Jolanda Gooiker

Mijn dochter is dol op haar scheurkalender van Donald Duck, en meestal als ze van het kleine kamertje vandaan komt, vertelt ze me het mopje dat ze net gelezen heeft. Vandaag niet. Het is een week na internationale vrouwendag en terwijl ze de woonkamer weer inloopt zegt ze ongelovig: “Mama, ik heb gehoord dat er mannen zijn die meer verdienen dan vrouwen als die het zelfde werk doen, is dat echt zo? “ Ik kijk haar aan, zeg dat ze helaas gelijk heeft, maar dat er gelukkig steeds meer mannen én vrouwen zijn die vinden dat dat niet meer kan. Dan zegt ze: ”Gelukkig dat mannen dat ook vinden.“

En dat doet me zoveel pijn, want het is zo vlak voor de verkiezingen niet onwaar dat er steeds meer mannen ook vinden dat er meer gelijkwaardigheid moet zijn, maar na de verkiezingen is dat vaak wat minder te merken. Behalve dan op internationale vrouwendag. Daarom schrijf ik dit stukje, met een droge kale (huiveringwekkende) opsomming van álle kloven die ik ken. En waarvan ik hoop dat later, mijn dan volwassen dochter ze niet meer hoeft te kennen. 

  • betitelingskloof 
  • pensioenkloof
  • loonkloof
  • armoedekloof
  • plezierkloof 
  • zorgkloof
  • vertegenwoordigingskloof 
  • kloof tussen daders en getroffenen bij gender in geweldscijfers. 

In willekeurige volgorde, bronnen in het kader onderaan: 

Pensioen kloof 

Een vrouw die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft gemiddeld minder te besteden dan een man in dezelfde situatie. De helft minder aanvullend pensioen om gelijk maar specifiek te worden.

Betitelings kloof

Een relatief nieuwe ontdekking is de betitelingskloof. De betitelingskloof geeft verschil aan tussen je ‘recht van spreken’ als man of als vrouw zijnde. De betitelingskloof ten grondslag aan veel ongelijkheden zoals loonkloof en pensioenkloof. (Hier moeten we beginnen dus!) Als mannen denken dat vrouwen minder ’titel’ hebben en vrouwen zelf ook gaan geloven dat dat zo hoort. Beste vrouw; je mag er zijn, je mag je ideeen laten horen, je mag beloond worden. Lees hoe de betitelingskloof toegelicht wordt in 20 jaar onderzoek naar werkende vrouwen bij the Female Lead.

Loonkloof. Hetzelfde werk doen en minder salaris ontvangen. Nederland staat al jaren laag (te laag) in deze lijsten. Heb jij daar in je omgeving niet vaak van gehoord? Misschien komt dat eerder omdat we het er niet over hébben, dan omdat het niet zou bestaan.

Armoedekloof

Waar sprake is van armoede, zijn er meer vrouwen in deze groep dan mannen. 

Plezier Kloof

Vrouwen genieten minder vaak van sex en hebben minder orgasmes, blijkt uit dit jarenlang grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten

Kloof van en bij Geweld: Daders en getroffenen

Als er sprake is van geweld, uiteenlopend van stalking tot bankovervallen; mannen zijn oververtegenwoordigd bij de daders, en als het geweld tegen personen gericht is (incl. lichamelijk geweld) zie je vrouwen oververtegenwoordigd bij de getroffenen. (bron: Rijksoverheid)

Zorg kloof (Genderspecifieke zorg)

Stel je bent wetenschappelijk onderzoeker en je wilt goed onderzoek doen naar een bepaalde behandeling of ziekte. Dan heb je het liefste en zo homogeen mogelijke groep. Mannen dus. Want vrouwen kunnen gaandeweg je onderzoek misschien wel veranderen doordat ze heftiger in de overgang kunnen zijn dan mannen, of doordat ze zwanger worden, en daarvan gaat een deel wel en een deel niet borstvoeding geven. Een ingewikkeldere groep dus voor een onderzoeker. Er is daarom jarenlang veel meer onderzoek naar mannen dan naar vrouwen gedaan en er is daarom bij artsen meer bekend over hoe mannen een hartaanval/ overgewicht/ psychische klachten ervaren, dan dat er informatie is over vrouwen. Voordat er over vrouwen ook voldoende bekend is, is er nog een flinke inhaalslag te maken.

Vertegenwoordigingskloof

Waar beide seksen gelijkwaardig gerepresenteerd zijn, zullen beslissingen ook gelijkwaardiger uitpakken. De toeslagen bij de belastingdienst, maar ook het eigen risico (voorheen no-claim) laten zien dat wetgeving beter moet. Uitgebalanceerder, beter van kwaliteit en inclusiever; gevolgen voor mannen en voor vrouwen moeten beter voorspeld worden. Ethische hackers loslaten op systemen is een prima idee. Laat dan ook ethische handhavers los voordat wetten door het parlement gaan, en zorg dat gelijkwaardigheid ingebakken zit in de systematiek om tot wetgeving te komen.

Bergbeklimmerskloof 

Gotcha. Ok de bergbeklimmerskloof verzin ik nu ter plekke, maar toch: vanwege de paralel. Als je bergbeklimmer zou zijn en je partner zou in een kloof vallen, kan je dan weglopen en diegene laten stikken? Hoe voel je je dan? Nee de meeste mensen zouden direct doen wat je bij alle eerste hulp lessen leert; hulp erbijroepen en zonder jezelf in gebaar te brengen (want dan ga je er beiden aan) de ander helpen. Uit de kloof.

 

Bevind je je bovenaan de kloof; laat vrouwen niet bungelen. Ga actief aan de slag om de vrouwen uit al die kloven te helpen. Om te beginnen bij alle verkiezingen: Stem op een vrouw, kleur het bolletje in als voorkeursstem. Kies voor een vrouw die net geen kans heeft volgens de peilingen. Doe je dit dan zal het percentage vrouwen in onze Tweede Kamer zeker hoger dan de huidige 31% uitkomen.