Anno 2019 is het nog niet gelukt. Vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde rechten  als mannen.
Wat zijn eigenlijk de doelen wereldwijd? Ze staan vermeld in de Sustainable Development Goals.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.
Vrouwen moeten gelijke rechten hebben als het gaat om onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, werk en ze dienen gelijk vertegenwoordigd te zijn in politieke en economische besluitvorming.
En dat alles moet bereikt zijn in 2030.

Er dient een einde te komen aan elke vorm van discriminatie en geweld tegen vrouwen.
Maar ook moet de waarde erkend worden van onbetaald werk.
Gedwongen huwelijken, genitale verminkingen moeten worden uitgebannen.

Het zijn pittige doelstellingen.
Ook in Nederland moet er nog een slag worden geslaan.
Vrouwen hebben in Nederland nog steeds niet dezelfde rechten; ze worden met de regelmaat van de klok niet gelijk beloond, ze zijn vaker het slachtoffer van huiselijk en/of seksueel geweld.
Veel vrouwen zijn economisch niet zelfstandig. Er zijn te weinig vrouwen in de politiek en let wel; daar worden besluiten genomen die ook ons vrouwen aangaan.
Maar ook de invloed van sociale media op de veiligheid en gelijkwaardigheid van vrouwen mogen wij niet onderschatten.

Er is werk aan de winkel willen wij in 2030 voldaan hebben aan de doelstellingen zoals benoemd in de SDG’s.

vrouwenrechten internationale vrouwendag blog 28-04-2019

(Bron: SDG Nederland )