We moeten stoppen om boos te zijn op mannen.

We moeten als vrouwen de mouwen opstropen en overgaan tot actie.
Dat is wat Isa Davids schrijft in een column in de Volkskrant.
Niet de nadruk leggen op vrouwen als slachtoffer van de (mislukte?) emancipatie maar het praktisch aanpakken van de nadelen waar wij als vrouwen tegenaan lopen.

Het sluit mooi aan bij het thema van komende Internationale Vrouwendag want ook wij roepen op om samen met de mannen te zorgen voor flinke stappen richting een gelijkwaardige positie voor iedereen!
We sluiten mannen niet uit maar werken juist samen, want zonder mannen geen emancipatie.
Wat ons betreft is dit de eerste praktische stap. Niet praten maar doen! Omdat het kan!