Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling

Culturele diversiteit is belangrijk voor de ontwikkeling maar ook met betrekking tot economische groei.
Daarnaast is het natuurlijk een middel om een vervullend intellectueel en emotioneel leven te leiden.

Het doel van deze dag

  • Ondersteuning van duurzame systemen voor cultuur
  • Juiste balans tussen culture diensten en goederen
  • Mobiliteit vergroten van kunstenaars en culturele professionals
  • Bevorderen van mensenrechten en fundamentele vrijheid

Waarom is deze dag zo belangrijk

Deze dag is belangrijk omdat veel conflicten en oorlogen juist gaan om de culture verschillen tussen landen en mensen.
Wanneer deze kloof wordt gedicht dan is de kans op vrede en veiligheid groter.
Culturele diversiteit is onmisbaar als het gaat om armoedebestrijding en duurzame ontwikkelingen.
Maar ook innovatief gebruik van (sociale) media, informatie- en communicatietechnieken is een middel om te komen tot een duurzame culturele diversiteit.

Impact van Covid-19 op de culturele diversiteit

Culturele instellingen waren tot voor kort gesloten en evenementen zijn tot nader order geannuleerd.
Kunstenaars kunnen niet meer rondkomen, culturele instellingen  en organisaties van evenementen dreigen om te vallen.
Het Covid-19 heeft een grote impact op deze activiteiten die van belang zijn voor de onstpanning en ontwikkeling van mensen.
Bovendien tast het ons recht op culturele toegang aan ook al is er begrip voor de maatregelen.
Covid-19 maakt de culturele verschillen die er al waren nog meer kwetsbaar.

Economische waarde cultuur en diversiteit

De creatieve en culturele industrie is goed voor ruim $ 2.250 en dat is ongeveer 3% van het BBP.
Meer dan 29,5 miljoen mensen zijn werkzaam binnen deze sector en zij hebben het op dit moment zwaar en de economische gevolgen voor de sector zijn rampzalig te noemen.

 

Het bestaan van internationale dagen dateert van vóór de oprichting van de Verenigde Naties maar de VN heeft ze omarmd als krachtig instrument voor belangenbehartiging