In het plenair debat: versterken van de positie van mbo-studenten

 

Het doel van deze wet is om de mbo-student beter te ondersteunen want binnen het mbo zijn er studenten die kwetsbarder zijn dan anderen en kans hebben op vertraging of zelfs uitval.
De maatregelen die de politiek wil treffen zijn voor:

1 het oprichten van een mbo-studentenfonds;

2 het introduceren van enkele maatregelen specifiek voor zwangere mbo-studenten en

3 het afgeven van een mbo-verklaring.

Met name de maatregelen voor de zwangere mbo-student is natuurlijk voor dit platform interessant.
In een aantal wetten moet bijvoorbeeld duidelijk worden omschreven wat nu een geldige reden is om te verzuimen.

Meer weten over dit onderwerp?
Surf dan naar de website van de Eerste Kamer

Het plenaire debat over dit wetsvoorstel is op donsdag, 3 maart 2020 in de Tweede Kamer.