Odette Sansom, Andrée Borrel en Lise de Baissac. Drie vrouwen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog: