Je zou er bijna om lachen maar wij weten dat in bepaalde delen van de wereld vrouwen echt nog niet als volwaardig worden gezien.
Het zorgelijke is dat een aantal heren uit Westerse delen van de wereld toch menen dit te moetn prediken.