cixous1080 internationale vrouwendag 2020, 08 maart, amsterdam

Bevrijding door en van het schrijven – Écriture féminine en Hélène Cixous

 

De Franse schrijfster Hélène Cixous, geboren in 1937 in Oran (Algerije), wordt algemeen gezien als de grondlegster van de écriture féminine, een begrip dat niet meer weg te denken is binnen de feministische literatuurkritiek en daarbuiten. Begin jaren ’70, toen het revolutionaire élan van de (mislukte) mei-revolutie bij de Parijse intelligentsia nog volop leefde, riep zij vrouwen op om lichaam, taal en verbeelding te bevrijden via een nieuw “vrouwelijk” schrijven.  Velen hebben hier gehoor aan gegeven.

Ruim 45 jaar later kijken we terug op deze hartenkreet: hoe formuleerde Cixous deze nou precies, wat waren haar politiek-theoretische argumenten, en welke haar persoonlijke beweegredenen? Cixous’ joodse achtergrond en haar jeugdjaren in Frans Algerije dat zich opmaakte voor een bevrijdingsoorlog spelen hierbij een grote rol. Hoe heeft Cixous in haar latere werk, bijvoorbeeld als huisauteur van het geëngageerde Théâtre du Soleil – hier gestalte aan gegeven? En waarom stelde zij ook dat de écriture féminine niet voorbehouden was aan vrouwen alleen?

 

Christa Stevens is romaniste en literatuurwetenschapper. Sinds zij in de jaren 80 kennis maakte met het séminaire van Hélène Cixous, bleef zij het fascinerende oeuvre van deze auteur volgen en wijdde er een proefschrift en vele artikelen aan.

Datum: zondag, 02 februari 2020
Tijd: 11.00 – 12.30 uur
Locatie: Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam
Entree: € 7,50

Georganiseer door VG Amsterdam