geluk

Nederland staat in de top 10 van de gelukkigste landen in de wereld. Toch is het aantal burn-outs schrikbarend hoog. Leggen we de lat te hoog? Is geluk maakbaar? Ik ga graag met een groep mensen over dit onderwerp in gesprek.

Wat weten we van geluk? Wat maakt ons gelukkig? En in hoeverre kunnen we er zelf invloed op uitoefenen. Ik houd het graag een beetje luchtig, er kan een spelvorm in zitten, een wandeling of een creatieve activiteit. In overleg is van alles mogelijk.

Voor bedrijven: Deze activiteit kan een mooie inleiding zijn om het onderwerp werkgeluk onder de aandacht te brengen.

Instellingen/stichtingen: met deze activiteit kunnen mensen op een andere manier met elkaar in contact komen. We kunnen ons ook richten op bepaalde behoeftes, denk aan maatjes zoeken. In deze activiteit besteed ik ook aandacht aan de mogelijkheden die je zelf hebt om jouw geluksbeleving te vergroten.

Meer weten? Mail dan met mail@alida.nu